Björknäs

BJÖRKNÄS – Synpunkter angående förslag till Områdesplan för Björknäs och Eknäs i Boo.

Det är bra att arbetet med en övergripande målsättning för utvecklingen och planeringen i Björknäs och Eknäs nu har påbörjats. Behovet är stort och har funnits länge. Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka anser dock inte att den föreslagna områdesplanen kan antagas. Vi anser att en fördjupad översiktsplan för Björknäs och Eknäs bör formuleras, ställas ut och sändas ut på remiss på gängse vis.

Läs mer »

BJÖRKNÄS, ORMINGE – Synpunkter på tre ansökningar om bygglov för mobiltorn

Nybyggnad av tre mobiltorn med teknikbodar föreslås på tre platser i Boo, på fastigheten Björknäs 1:581 i Björknäs centrum, på fastigheten Tollare 1:3 väster om Ormingeledens korsning med Värmdöleden och på fastigheten Mensättra 1:1 strax söder om Storholmsvägen i Östra Orminge. Boo Miljö- och Naturvänner har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka gett synpunkter på ansökningarna.
Föreningarna anser att prövning av lämplig placering måste ta hänsyn till naturvärden på platsen, till stads- och landskapsbild och till samutnyttjande med befintligt mobiltorn för fastigheten Tollare 1:3.

Läs mer »