Slåtter på Gärdesudden

Slåtter på Gärdesudden

Boo Miljö- och Naturvänner har sedan 1996 långsiktigt arbetat för att förhindra igenväxning av den öppna marken, tidigare åkermarken, på Gärdesudden i Kummelnäs. Föreningen har genomfört ett femtiotal arbetsdagar med träd- och slyröjningar samt lieslåtter för att gynna en mångfald av blommande örter och ett rikare insektsliv. 

I samband med arbetsdagarna har ett antal vandringar anordnats med guidning om platsens natur- och kulturvärden. 

Öppna som pdf    Slåtter på Gärdesudden  

Här kan du läsa mer:

Slåtter på Gärdesudden sommaren 2012.