Små grönområden i Boo

"Små grönområden" inventeringar

Under åren 2003-2004 inventerade en grupp föreningsmedlemmar ett stort antal små grönområden i Boo med hjälp av projektbidrag från Nacka kommuns Agenda 21-medel. På vår gamla hemsida finns en interaktiv karta över “Små grönområden”.   

2016-2017 genomförde Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner en naturvärdesinventering för att identifiera naturvärdena i de mindre grönområdena i kommundelen Boo. Inventeringen har genomförts med hjälp av projektbidrag från Naturskyddsföreningens rikskansli. 47 naturvärdesobjekt identifierades, avgränsades och har beskrivits under inventeringen.  

Inventeringsrapporten är ännu inte tillgänglig, men kommer att läggas ut inom kort.