Aktuellt program

STUDIECIRKEL NATURLAGEN – Om naturens rättigheter och människans möjligheter

I februari startar en studiecirkel kring boken Naturlagen – Om naturens rättigheter och människans möjligheter. Vi träffas fem kvällar och diskuterar bokens fyra huvudavsnitt, ett avsnitt per gång.
Anmälan senast 6 februari till Kerstin Lundén kerstin.lunden.natur@gmail.com                                     
Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2023 i någon av föreningarna krävs.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

Läs mer »

LJUS OCH MÖRKER I VÅR NÄRMILJÖ – Måndag 24 oktober kl 19-21

Kvällsvandring – Lär dig mer om ljus och mörker och vad du kan göra för att skydda känsliga djur och ekosystem. Vi gör en kvällsvandring med fokus på ljusföroreningar och hur vi kan minska dessa i vår egen närmiljö. Anna Waernborg, ljusdesigner, guidar en kvällsvandring i området kring Boovallen och Baggensstäket.

Läs mer »

SVAMPUTFLYKT – Söndag 23 oktober kl 10-14 OBS!! INSTÄLLT

Vi tvingas återigen ställa in svamputflykten på grund av brist på svamp i Nacka och på Värmdö. Detta trots att vi flyttade fram datumet ett par veckor och att det regnat och varit relativt varmt. Vi hoppades att svampen skulle komma igång, men nej, tyvärr inte i år!

 
                       

Läs mer »

MOSSOR – kurs i artkännedom. Kursdag 1 – Lördag 1 oktober kl 10-14

Kursdag 1 börjar vi med de vanligaste mossarterna och grundläggande fakta om mossorna som organismer och deras roll i naturen. Vandringen går från skogen söder om Mensättra våtmark till Backeböl brandfält och vi kommer att titta på mossor som växer i granskog, på hällmark, i fuktigare mark, på stenar och på död och levande ved. Ledare är Måns Persson, Mossornas Vänner.

Läs mer »

MENSÄTTRA VÅTMARK – Lördag 17 september kl 10-12

Våren 2022 har arbeten färdigställts i Mensättra våtmark för att stärka den biologiska mångfalden genom att förbättra livsmiljön för fåglar, groddjur och insekter. Våtmarken kommer också att fungera som översvämningsyta vid kraftiga regn, bidra till att rena dagvatten och minska övergödningen. Våtmarken är tillgängliggjord med spänger och broar. Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar.

Läs mer »

NATURLAGEN: OM NATURENS RÄTTIGHETER OCH MÄNNISKANS MÖJLIGHETER. Tisdag 13 september kl 19-21.30

Vi befinner oss i ett paradigmskifte, ett avgörande skifte i tänkandet kring relationen mellan människa och natur. Pella Thiel, ekolog och författare till den nyligen utkomna boken Naturlagen: Om naturens rättigheter och människans möjligheter har arbetat många år med dessa frågor och är kvällens föredragshållare.
Föreningens ÅRSMÖTE hålls efter föredraget.
Välkomna!

Läs mer »