Aktuellt program

MOSSOR – kurs i artkännedom. Kursdag 1 – Lördag 1 oktober kl 10-14

Kursdag 1 börjar vi med de vanligaste mossarterna och grundläggande fakta om mossorna som organismer och deras roll i naturen. Vandringen går från skogen söder om Mensättra våtmark till Backeböl brandfält och vi kommer att titta på mossor som växer i granskog, på hällmark, i fuktigare mark, på stenar och på död och levande ved. Ledare är Måns Persson, Mossornas Vänner.
Anmäl dig till kursen, några platser kvar!

Läs mer »

SVAMPUTFLYKT – Lördag 8 oktober kl 10-14

Tillsammans med Bibbi Wallqvist, svampkonsulent, beger vi oss ut i svampskogarna på Värmdö, där vi får lära oss skilja ut de ätbara svamparterna från andra mindre lämpliga eller giftiga arter, liksom hur vi bäst tillagar de goda matsvamparna. 
Obs! Föranmälan senast torsdag 6 oktober.                         

Läs mer »

MENSÄTTRA VÅTMARK – Lördag 17 september kl 10-12

Våren 2022 har arbeten färdigställts i Mensättra våtmark för att stärka den biologiska mångfalden genom att förbättra livsmiljön för fåglar, groddjur och insekter. Våtmarken kommer också att fungera som översvämningsyta vid kraftiga regn, bidra till att rena dagvatten och minska övergödningen. Våtmarken är tillgängliggjord med spänger och broar. Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar.

Läs mer »

NATURLAGEN: OM NATURENS RÄTTIGHETER OCH MÄNNISKANS MÖJLIGHETER. Tisdag 13 september kl 19-21.30

Vi befinner oss i ett paradigmskifte, ett avgörande skifte i tänkandet kring relationen mellan människa och natur. Pella Thiel, ekolog och författare till den nyligen utkomna boken Naturlagen: Om naturens rättigheter och människans möjligheter har arbetat många år med dessa frågor och är kvällens föredragshållare.
Föreningens ÅRSMÖTE hålls efter föredraget.
Välkomna!

Läs mer »

LIVET I EN MYRSTACK – Söndag 11 september kl 11-13

Familjeaktivitet – Vi samlas med barnen vid en stor myrstack i skogen och funderar över hur ett myrsamhälle kan fungera med många tusen individer. Drottningar, drönare och arbetare, alla har en uppgift i den myllrande myrstacken, men vem gör vad? Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog, är dagens ledare.

Läs mer »

ATT ANLÄGGA ÄNG – Lördag 18 juni kl 10-14

Tänk mångfald – låt den klippta gräsmattan bli äng. Vi gör en botanisk vandring i Ramsmoras öppna marker och tittar på olika ängsväxter. Guide är Emil V Nilsson, växtekolog, redaktör för Svensk Botanisk tidskrift, som berättar hur vi kan tänka och välja arter när vi vill börja anlägga en äng. Ingen föranmälan.

Läs mer »

SKULPTERA VÄXTER I RELIEF Lördag 4 juni kl 10.30-15.30

En unik kursdag där kreativt skapande kopplas samman med kunskaper om naturen! Vi träffas vid Skulptörens verkstad i Kummelnäs. Lärare är Annika Heed, skulptör från Föreningen Renqvists Verkstad och Lotta Enocsson, målare och skulptör. Anmäl dig senast torsdag 2 juni. Obs! KURSDAGEN INSTÄLLD på grund av för få anmälda.

Läs mer »