Aktuellt program

ORMINGE – HOTAD NATUR PÅ BERGET ovanför Orminge trafikplats. Söndag 14 april kl 10.00-12.00

Värdefull natur på berget väster om Fågelstigen ovanför Orminge trafikplats är hotad. Föreslagen Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats innebär bergssprängning och skövling av skog. Naturområdet tjänar som rekreations- och lekområde för bostadsområdet vid Fågelstigen. Föreningarna anser att detaljplaneringen för verksamhetsområdet bör avbrytas och att befintligt naturområde bevaras i sin helhet. Vi gör en vandring i naturen med fokus på vad som ska hända om planförslaget genomförs.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén Boo Miljö- och Naturvänner guidar.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Läs mer »

VAD HETER VÄXTEN? Studiecirkel i artbestämning 16 april – 2 juni 2024

I april startar en studiecirkel i artbestämning. Studiecirkeln vänder sig till dig som vill fräscha upp gamla kunskaper och till dig som vill lära dig artbestämning från grunden.
Vi träffas vid fyra tillfällen; två inomhus i april/maj, då vi bland annat går igenom hur växternas systematik är uppbyggd och hur olika växtdelar benämns och används vid artbestämningen. Sedan två gånger ute i fält i maj/juni, då vi artbestämmer växter efter nycklar i våra floror.

Anmälan senast 2 april till kerstin.lunden.natur@gmail.com                                
Max 12 deltagare. Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2024 i någon av föreningarna krävs.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

OBS! Studiecirkeln är nu fullbokad. 

Läs mer »

NATUR I NACKA – värden, hot och möjligheter. Måndag 25 mars kl 19-20.30 2024

Den gröna infrastrukturen i Nacka är hotad, främst genom exploatering av fler och fler naturområden. Hur ser möjligheterna ut att inte bara värna den natur vi har idag utan också utveckla den i framtiden? Aktuella frågor nu när Nacka kommun formulerar en naturvårdsplan och arbetar med en ny översiktsplan.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, berättar och visar bilder.

Efter föredraget håller Boo Miljö- och Naturvänner ÅRSMÖTE.

Läs mer »

VÄXTER KAN RENA FÖRORENADE MILJÖER – Tisdag 21 november 2023 kl 19.00 – 20.30

Växter har förmåga att ta upp och binda föroreningar. Mångårig forskning har visat att sanering av mark- och vattenföroreningar i industrimark och deponier, i jordbruksmark och i vattenmiljöer kan göras med hjälp av växter. Genom plantering av vide kan markrening ske av kvicksilver, arsenik, tungmetaller och organiska föroreningar. Avloppsvatten, dagvatten och läckagevatten från deponier kan renas med hjälp av undervattensväxter och ovanvattensväxter. Metoden har många fördelar, den är billig, miljövänlig och kan användas över stora områden, en naturlig åtgärdsmetod i tiden.

Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms Universitet och delägare i åtgärdsföretaget PhytoEnvitech AB, med 30 års erfarenhet av arbete med växter i förorenade miljöer berättar om metoden. Kan detta vara en lämplig metod att använda vid sanering av föroreningarna i Bootippen och Dalkarlsängen?

———-
EXTRASTÄMMA    
Efter föredraget håller Boo Miljö- och Naturvänner en extrastämma, till vilken denna annonsering är en kallelse. Anledningen till extrastämman är att styrelsen föreslår en uppdatering av föreningens stadgar.

Läs mer »

SKARPNÄS NATURRESERVAT – vandring i östra delen. Lördag 14 oktober kl 10.15-14.15

Vandring i det nyligen inrättade Skarpnäs naturreservat, värdekärna för biologisk mångfald och ett av Nackas 20 identifierade ekologiska kärnområden tack vare höga naturvärden och lång skoglig kontinuitet. Vandringen går genom nyckelbiotopklassad skog i den östra delen av naturreservatet, öster om Kummelbergets verksamhetsområde kring den högt belägna, näringsfattiga och klara sjön Vittjärn. Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Läs mer »

STUDIECIRKEL – DET LEVANDE: Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan 4.10 -29.11 2023

I oktober startar en studiecirkel kring den nyutkomna boken Det levande: Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan. Vi träffas fem kvällar och diskuterar bokens olika avsnitt.

Obs! Framflyttat datum för anmälan, senast onsdag 27 september till Kerstin Lundén kerstin.lunden.natur@gmail.com                                   
Max 15 deltagare. Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2023 i någon av föreningarna krävs.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

Läs mer »

SVAMPUTFLYKT – Lördag 30 september kl 10.00-14.00

Vi hoppas på svamp i skogen. Tillsammans med Bibbi Wallqvist, svampkonsulent, beger vi  oss ut i svampskogarna på Värmdö, där vi får lära oss skilja ut de ätbara svamparterna från andra mindre lämpliga eller giftiga arter, liksom hur vi bäst tillagar de goda matsvamparna. Ta med svampkorg, kniv och matsäck. Stövlar eller kängor.
Obs! föranmälan senast 28/9!

Läs mer »

SYDÖSTRA BOO, DALKARLSÄNGEN OCH BOOTIPPEN- FRAMTIDA PLANER- Lördag 23 september kl 10.00-12.00

Vi föreningar har konsekvent genom åren ifrågasatt Nacka kommuns exploateringsplaner i Dalkarlsområdet och metoden att åtgärda Bootippen. Nacka kommun har planer på att exploatera naturen i Dalkarlsängen med en skola för cirka 1000 barn, förskola, bostäder, verksamhetslokaler och förlängning av Dalvägen till Boovägen genom våtmarken i Dalkarlskärret. Förutsatt att Bootippen saneras och att lakvatten från tippen och förorenat dagvatten från Värmdöleden kan hanteras. Bootippen föreslås sluttäckas med massor från utbyggnaden av kommunalt VA i Sydöstra Boo, konstgjorda dammar och tryckbankar föreslås byggas. Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, och Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar.

Läs mer »