Wiboms trädgård

Upprustning av Wiboms trädgård

Wiboms trädgård ligger mellan Solviksvägen och Sågsjön i Kummelnäs. Den anlades av Einar Wibom, som var ägare till sommarbostaden Solvik från 1927, revisor till yrket och en erkänd amatörbotanist, väl känd i botaniska kretsar och aktiv i Stockholms botaniska sällskap och också ordförande i Sällskapet Trädgårdsamatörerna 1938 – 1955. Hans trädgård vid Solvik var väl besökt. 

Einar Wibom anlade en mycket artrik naturliknande trädgård på de marker vi idag kallar Wiboms trädgård. 

Han utgick från naturen och förutsättningarna på platsen och planterade in en mängd olika vildväxande arter och trädgårdsväxter, både örter, buskar och träd. I sin bok Vildmarkens blommor kring din stuga. Handledning i odling av vilda växter. Stockholm 1938. samlade han sina tankar och erfarenheter från arbetet på Solvik. Boken finns att köpa antikvariskt.

Trädgården stod under decennier utan underhåll och var kraftigt igenvuxen av framför allt gran, björk, asp, sälg och hägg, då Kummelnäs Vägförening vände sig till Boo Miljö- och Naturvänner och gav föreningen i uppdrag att arbeta med att bevara så många värdefulla arter som möjligt och göra trädgården tillgänglig för allmänheten. 

Idag är trädgården ett välbesökt grönområde med en särskild artrikedom och historia, tillgängligt med nya spänger, broar och stigar, nåbar både från Solviksvägen och Spångvägen och för genomgång via spänger ner mot Näckdjupet.

En namnetikettering pågår av ett stort antal arter. 

 

 

Här kan du läsa mer:

Öppna och läs som pdf om Wiboms trädgård  

 

Försommarblomning i Wiboms trädgård, 3 juni 2015.