Så påverkar vi

Boo Miljö- och Naturvänner arbetar aktivt för ökat skydd av naturen i Boo.

Som remissinstans i Nacka kommun yttrar vi oss över kommunens samråds- och granskningsförslag till detaljplaner, program, reservatsbildningar mm. I en del fall överklagas kommunala beslut rörande detaljplaner, bygglov och dispenser.

Vi skriver även insändare och deltar i debattartiklar i lokalpressen samt formulerar skrivelser till politikerna i Nacka kommun. På denna sida hittar du en del av det vi har arbetat med de senaste åren, klicka på en artikel för att läsa dess fullständiga innehåll.

För att läsa äldre remissvar och skrivelser hänvisas till vår gamla hemsida, rubriken ”Remissvar och skrivelser”.

Jätteeken vid Sockenvägen 16 i Eknäs var hotad hösten 2019 när en ny infartsparkering planerades.