Sågsjöbäcken

Restaurering av Sågsjöbäcken

Sågsjöbäcken förenar Sågsjön med Kummelnäsviken. Det är ett cirka 1 km långt vattendrag som har strömmande sträckor nedströms sjön och strax uppströms mynningen i havet, men rinner även genom två mindre våtmarksområden. Bäcken har varit påverkad av mänsklig aktivitet sedan hundratals år och under långa perioder har fisk hindrats från att ta sig upp från kusten för att leka i bäcken. År 2010 initierade Boo Miljö- och Naturvänner ett arbete med att restaurera bäcken. Om våren kan man nu se abborrre och gädda vandra upp från Kummelnäsviken för att leka i våtmarksområdena uppströms Lövbergavägen. Under hösten stiger havsöringen vissa år i bäcken för att leka i de restaurerade och mer strömmande sträckorna. Även den vackra strömstaren som årligen övervintrar i bäcken har gynnats av åtgärderna och har idag fler platser att söka föda på. 

Idag är Sågsjöbäcken ett levande och porlande vattendrag med höga naturvärden! Föreningen har en bra dialog med kommunen och i framtiden kan fler åtgärder komma att genomföras.

  

Öppna som pdf

Restaurering Sågsjöbäcken 2010  

Sågsjöbäckens restaurering bilder 

Artikel Sportfiskarnas webb 2011-09-16

Artikel Sportfiskarnas webb 2012-03-27

Standardiserat provfiske i Sågsjön 2012

Boo hembygdsförening Småskrifter Kummelnäs ättiksfabrik

Sågsjöbäcken – Beskrivning och åtgärdsförslag

Här kan du läsa mer:

Sågsjöbäcken efter restaureringen.