Naturreservat i Boo

Här är dina närmaste naturreservat i Boo.

Det finns idag åtta natur- och friluftsområden i Boo som är skyddade som naturreservat. Ytterligare ett område är planerat att skyddas som reservat, det är Baggensstäkets kulturreservat.

Klicka på länkarna till kommunens hemsida så hittar du beskrivningar, bilder och kartor till naturreservaten. Där kan du också läsa skötselplaner och föreskrifter för varje naturreservat.