Naturreservat i Boo

Här är dina närmaste naturreservat i Boo.

Det finns idag sju natur- och friluftsområden i Boo som är skyddade som naturreservat. Ytterligare två områden är planerade att skyddas som reservat, Skarpnäs naturreservat och Baggensstäkets kulturreservat.

Klicka på länkarna till kommunens hemsida så hittar du beskrivningar, bilder och kartor till naturreservaten. Där kan du också läsa skötselplaner och föreskrifter för varje naturreservat.