Vandringar & utflykter

Här nämns utvalda vandringar och utflykter som tidigare ägt rum inom vår förenings verksamhet.

INSTÄLLT – VI ÄR EN DEL AV NATUREN – vandring i Skarpnäs naturreservat. Söndag 5 maj kl 13.00-17.00

En guidning i Skarpnäs naturreservat med fokus på hur vi konkret och fysisk är en del av naturen. Deltagarna får också möjligheten att känna efter lite extra hur det är att vara i naturen i lugn och ro. Det blir en blandning av miniföreläsningar för hjärnan och övningar i närvaro för alla sinnen.
Ulla Brunö Boo Miljö och Naturvänner guidar.
Anmälan senast 2 maj till ulla.bruno@telia.com
Begränsat antal deltagare.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Läs mer »

ORMINGE – HOTAD NATUR PÅ BERGET ovanför Orminge trafikplats. Söndag 14 april kl 10.00-12.00

Värdefull natur på berget väster om Fågelstigen ovanför Orminge trafikplats är hotad. Föreslagen Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats innebär bergssprängning och skövling av skog. Naturområdet tjänar som rekreations- och lekområde för bostadsområdet vid Fågelstigen. Föreningarna anser att detaljplaneringen för verksamhetsområdet bör avbrytas och att befintligt naturområde bevaras i sin helhet. Vi gör en vandring i naturen med fokus på vad som ska hända om planförslaget genomförs.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén Boo Miljö- och Naturvänner guidar.
Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

Läs mer »

SVAMPUTFLYKT – Söndag 23 oktober kl 10-14 2022 OBS!! INSTÄLLT

Vi tvingas återigen ställa in svamputflykten på grund av brist på svamp i Nacka och på Värmdö. Detta trots att vi flyttade fram datumet ett par veckor och att det regnat och varit relativt varmt. Vi hoppades att svampen skulle komma igång, men nej, tyvärr inte i år!

 
                       

Läs mer »

MOSSOR – kurs i artkännedom. Kursdag 1 – Lördag 1 oktober kl 10-14 2022

Kursdag 1 börjar vi med de vanligaste mossarterna och grundläggande fakta om mossorna som organismer och deras roll i naturen. Vandringen går från skogen söder om Mensättra våtmark till Backeböl brandfält och vi kommer att titta på mossor som växer i granskog, på hällmark, i fuktigare mark, på stenar och på död och levande ved. Ledare är Måns Persson, Mossornas Vänner.

Läs mer »

MENSÄTTRA VÅTMARK – Lördag 17 september kl 10-12 2022

Våren 2022 har arbeten färdigställts i Mensättra våtmark för att stärka den biologiska mångfalden genom att förbättra livsmiljön för fåglar, groddjur och insekter. Våtmarken kommer också att fungera som översvämningsyta vid kraftiga regn, bidra till att rena dagvatten och minska övergödningen. Våtmarken är tillgängliggjord med spänger och broar. Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar.

Läs mer »

VÅRUTFLYKT TILL TEGELÖN – Lördag 21 maj kl 10-14 2022

Vi åker ut till Tegelön, en av Nackas större öar, som ligger vid inloppet till Velamsund. Ön som under sent 1800-tal blev en attraktiv plats för burgna stockholmares sommarnöjen. Claes Borg, fast boende på ön, berättar och guidar oss runt på Tegelön. Föranmälan senast fredag 13 maj.

Läs mer »

VI KOLLAR IN VÅREN! Söndag 24 april kl 11-13 2022

Ta med barnen på en familjeaktivitet – Vi ser vilka småkryp som vaknat, vilka vårblommor som kommit upp och vilka knoppar som är på väg att spricka ut, kanske ser vi några groddjur. Vi håller till vid bäcken och i skogen nedanför Boo kyrka intill Booleden och Sågsjön i det område som nu tillhör Rensättra naturreservat. Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog är dagens ledare.

Läs mer »