ORMINGE – HOTAD NATUR PÅ BERGET ovanför Orminge trafikplats. Söndag 14 april kl 10.00-12.00

HOTAD NATUR PÅ BERGET ovanför Orminge trafikplats

Söndag 14 april 2024 kl 10.00 – 12.00.                           

Värdefull natur med höga naturvärden på berget väster om Fågelstigen ovanför Orminge trafikplats är hotad. Föreslagen exploatering i Detaljplan för Verksamhetsområde Orminge trafikplats innebär bergssprängning och skövling av skog, som hotar att oåterkalleligt utplåna livsmiljö för en mängd arter i ett redan svagt spridningssamband. Naturområdet tjänar som rekreations- och lekområde för bostadsområdet vid Fågelstigen. Föreningarna anser att detaljplaneringen för verksamhetsområdet bör avbrytas och att befintligt naturområde bevaras i sin helhet, intakt utan kompromisser. Vi gör en vandring i naturen med fokus på vad som ska hända om planförslaget genomförs.

Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner och Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar.

Kängor och oömma kläder. Ta gärna med lupp och kikare om ni har och en matsäck om ni vill stanna kvar efter vandringen

Samling i korsningen Telegramvägen/Fågelstigen. Buss från Slussen/Orminge C till busshållplats Telegramvägen

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ronny Fors 073-802 45 43.

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

 

Ladda ner affisch

Läs vårprogrammet 2024

 

Gammal låga av tall på berget ovanför Orminge trafikplats. Foto Kerstin Lundén.