Välkommen till Boo Miljö- och Naturvänner!

Vi är en lokal förening som ägnar oss åt miljö- och naturfrågor.

Aktuellt i föreningen

Aktuellt program:

Aktuellt program

SLÅTTER PÅ GÄRDESUDDEN Lördag 2 juli 2022

Traditionsenligt bedriver vi lieslåtter på den nedre öppna ängsmarken i Gärdesuddens naturreservat. Vi behöver föryngring i slåtterlaget, alla nya intresserade är välkomna. Ta med räfsa och lie om du har. Ingen föranmälan.

Läs mer »

Aktuella remissvar mm:

Naturvårdsprojekt vi driver

För att öka den biologiska mångfalden och förbättra livsmiljöer för olika växt- och djurarter i våtmarker, vattenmiljöer, i öppna ängs- och betesmarker och i skogsmiljöer driver vi flera naturvårdsprojekt som du kan läsa mer om här:

Röjning av gran i Wiboms trädgård, Kummelnäs, mars 2014.

Är du intresserad av miljö och natur?

Tycker du det är viktigt att värna om naturen i ditt närområde? Är du intresserad av natur- och miljöfrågor och vill du veta mera om allt det levande i naturen? Då är Boo Miljö- och Naturvänner en förening för dig.