Välkommen till Boo Miljö- och Naturvänner!

Vi är en lokal förening som ägnar oss åt miljö- och naturfrågor.

Aktuellt i föreningen

Aktuellt program:

Aktuella remissvar mm:

Så påverkar vi

VALENKÄT 2022 – RESULTAT OCH ANALYS

Inför valet 2022 har miljö- och naturorganisationer i Nacka skickat en enkät med frågor om miljö, klimat och grönområden till samtliga politiska partier i Nacka kommunfullmäktige. Tanken är att underlätta för väljarna att hitta det parti som man anser föra den bästa klimat- och miljöpolitiken. Resultat och analys av de olika partiernas svar på enkäten redovisas här.

Läs mer »

Naturvårdsprojekt vi driver

För att öka den biologiska mångfalden och förbättra livsmiljöer för olika växt- och djurarter i våtmarker, vattenmiljöer, i öppna ängs- och betesmarker och i skogsmiljöer driver vi flera naturvårdsprojekt som du kan läsa mer om här:

Röjning av gran i Wiboms trädgård, Kummelnäs, mars 2014.

Är du intresserad av miljö och natur?

Tycker du det är viktigt att värna om naturen i ditt närområde? Är du intresserad av natur- och miljöfrågor och vill du veta mera om allt det levande i naturen? Då är Boo Miljö- och Naturvänner en förening för dig.