Välkommen till Boo Miljö- och Naturvänner!

Vi är en lokal förening som ägnar oss åt miljö- och naturfrågor.

Aktuellt i föreningen

Aktuellt program:

Aktuellt program

MOSSOR – kurs i artkännedom. Kursdag 1 – Lördag 1 oktober kl 10-14

Kursdag 1 börjar vi med de vanligaste mossarterna och grundläggande fakta om mossorna som organismer och deras roll i naturen. Vandringen går från skogen söder om Mensättra våtmark till Backeböl brandfält och vi kommer att titta på mossor som växer i granskog, på hällmark, i fuktigare mark, på stenar och på död och levande ved. Ledare är Måns Persson, Mossornas Vänner.
Anmäl dig till kursen, några platser kvar!

Läs mer »
Aktuellt program

SVAMPUTFLYKT – Lördag 8 oktober kl 10-14

Tillsammans med Bibbi Wallqvist, svampkonsulent, beger vi oss ut i svampskogarna på Värmdö, där vi får lära oss skilja ut de ätbara svamparterna från andra mindre lämpliga eller giftiga arter, liksom hur vi bäst tillagar de goda matsvamparna. 
Obs! Föranmälan senast torsdag 6 oktober.                         

Läs mer »

Aktuella remissvar mm:

Överklagande

ORMINGE – Överklagande av Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har överklagat den antagna detaljplanen, som vi anser inte tar tillvara planområdets kvaliteter och inte avsätter tillräckligt stor friyta lämplig för utevistelse för förskolans gård. Bilden är en illustration av trängseln när 200 barn och knappt 40 personal nyttjar förskolegården.

Läs mer »

Naturvårdsprojekt vi driver

För att öka den biologiska mångfalden och förbättra livsmiljöer för olika växt- och djurarter i våtmarker, vattenmiljöer, i öppna ängs- och betesmarker och i skogsmiljöer driver vi flera naturvårdsprojekt som du kan läsa mer om här:

Röjning av gran i Wiboms trädgård, Kummelnäs, mars 2014.

Är du intresserad av miljö och natur?

Tycker du det är viktigt att värna om naturen i ditt närområde? Är du intresserad av natur- och miljöfrågor och vill du veta mera om allt det levande i naturen? Då är Boo Miljö- och Naturvänner en förening för dig.