Om oss

Vi är Boo Miljö- och Naturvänner

Boo Miljö- och Naturvänner är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, som ägnar sig åt miljö- och naturfrågor i ett lokalt perspektiv i Boo i Nacka kommun.

Vi arbetar främst inom det tidigare geografiska området för Boo landskommun, som slogs samman med Nacka stad och Saltsjöbadens köping till Nacka kommun i samband med kommunreformen 1971. Se kartan nedan.

Föreningens stadgar

För att läsa äldre verksamhetsberättelser, gå till vår gamla hemsida.

Gamla tallar i Ramsmora, Kummelnäs.
Sågsjöns östra strand, Kummelnäs.

Våra tre ben

Föreningens arbete vilar på tre ”ben”.

  • en utåtriktad programverksamhet
  • deltagande i kommunens planarbete som remissinstans 
  • genom att ta initiativ till och deltaga i konkreta naturvårdsprojekt

 

Varje vår och höst läggs ett medlemsprogram med vandringar, utflykter, föredrag och familjeaktiviteter. 

Kontinuerligt under året formuleras ett större antal remissvar, skrivelser mm och så följs föreningens naturvårdsprojekt upp. 

Föreningens historia - 42 år 2024!

Boo Miljö- och Naturvänner startades 1982 av en grupp engagerade Boo-bor som en reaktion emot de då föreslagna skogsplanerna i Skogsbruksplan 80, vars mål var att landets kommuner skulle sköta sina tätortsnära skogsområden som produktionsskog. En målsättning som hade kunnat ödelägga stora natur- och rekreationsvärden i våra orörda naturområden om den hade förverkligats.

Boo Miljö- och Naturvänner påbörjade ett långsiktigt arbete tillsammans med andra lokala miljöföreningar för att ge de biologiskt och rekreativt värdefulla skogsområdena på kommunägd mark i Nacka skydd som naturreservat. 

Samtidigt hotades flera större naturområden i Tollare och i Skarpnäs av exploateringsplaner.

Utflykt till Krokträsken i Skarpnäs 1982.

Detta vill vi:

Detta gör vi:

Hitta till Boo: