VANDRING I NATUREN KRING HIMLABERG – Lördag 24 september kl 10-14 2022

VANDRING I NATUREN KRING HIMLABERG

Vi börjar vår vandring vid Idunskolan i Kil i ett större av Skogsstyrelsen nyckelbiotopklassat område, som utmärks av höga naturvärden i terräng med mycket branter och block. Efter kraftig stigning kommer vi in i Velamsunds naturreservat, även det ett nyckelbiotopklassat område, och når Himlaberg, innerskärgårdens högsta punkt drygt 70 meter över havet. Fossilt klapperstensfält i närheten är tecken på att där gick strandlinjen för cirka 9500 år sedan. Himlaberg var då ett av de få skären i arkipelagen. Uppe på höjdryggen får vi utsikt söderut över Baggensfjärden och norr- och västerut mot landmärken i Täby och Upplands Väsby. Inte långt ifrån Himlaberg markerar ett gränsröse mötet mellan ägorna i Ramsmora, Velamsund och Kihl.

Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar.

Ta med matsäck, kikare och gärna lupp om ni har.

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

Samling vid bollplanen i korsningen Värmdövägen/ Velamsundsvägen. Buss 422 från Slussen/ Orminge Centrum till busshållplats Kihls gård.

Avslut vid korsningen Värmdövägen/ Kummelnäsvägen. Buss 422 alt. 421 till Orminge Centrum från busshållplats Eriksvik.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-470 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

 

Hämta affisch

 

Läs och ladda ner

Boo Miljö- och Naturvänner höstprogrammet 2022

 

Bildkälla Wikiwand