SPANA EFTER INSEKTER I RAMSMORA! Lördag 9 juli kl 10-14 2022

VI SPANAR EFTER INSEKTER I RAMSMORAS KULTURMARKER    

Ramsmoras småskaliga mosaiklandskap med beteshagar och skogsmark med gamla träd skapar livsmiljö för många olika insektsarter. Bålgetingar hittar bohål i de gamla ekarna och jagar i de öppna markerna. Flera arter bastardsvärmare, slåttergräsfjäril och andra dagfjärilar, nattfjärilar, skinnbaggar, bin och skalbaggar finner sina värdväxter och näringsväxter i den artrika floran. Vi spanar efter insekter med Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka som guide.

Ta med matsäck, gärna lupp och kikare om ni har.

Samling på parkeringen vid Scoutgården mittemot Boo prästgård. Buss 421 från Orminge C till hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m.

Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

Öppna affisch

Läs vårprogrammet 2022

 

Foto: Bastardsvärmare på kungsmynta i Ramsmora, Ronny Fors.