SLÅTTER PÅ GÄRDESUDDEN – Lördag 2 juli 2022

Lördag 2 juli kl 10.00 – 14.00.

Traditionsenligt bedriver vi lieslåtter på den nedre öppna ängsmarken i Gärdesuddens naturreservat. Den övre tidigare igenväxta marken har röjts av kommunen för att återställas som ängsmark och ge en större sammanhängande ängsyta. Fräsning av uppväxt aspsly kommer att utföras av kommunen.                                                                

Vi behöver föryngring i slåtterlaget och vi hoppas på en kort introduktion i konsten att slå med lie till nya intresserade. Slåttern begränsar gräsfloran och gynnar en mångfald av örter och insekter. Vi bygger en krake eller en hässja och höet läggs att torka för att krakas eller hässjas. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Ta med matsäck, arbetshandskar, räfsa och lie om du har.                                                                                                   

Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 444 eller 471 från Slussen med byte till buss 421 i Orminge Centrum.                   

Upplysningar:  Kerstin Lundén 070-47 00 160.  Samarr. med Boo Hembygdsförening.

 

Öppna affisch i pdf

Läs vårprogrammet 2022

Läs mer om slåtter på Gärdesudden under Projekt.