ATT ANLÄGGA ÄNG – Lördag 18 juni kl 10-14 2022

TÄNK MÅNGFALD – ATT ANLÄGGA EN ÄNG

Ängens blommande örter lockar fjärilar och andra insekter och med insekterna kommer fåglarna, ängen ger så mycket mer liv och biologisk mångfald än den klippta gräsmattan. Följ med på en botanisk vandring i Ramsmora, där vi utforskar floran vid vägrenar och på grusade ytor, i klippta gräsytor, beteshagar och förvuxna gamla ängar i olika stadier. Emil V Nilsson, växtekolog, redaktör för Svensk Botanisk tidskrift, guidar och berättar hur vi kan börja anlägga äng i våra trädgårdar, vilka örter vi ska välja för ängen och hur vi själva kan samla in fröer. Ta med matsäck, gärna lupp och flora om du har.

Samling på parkeringen vid Scoutgården mittemot Boo prästgård, Kummelnäsvägen 1, Saltsjö-Boo. Buss 421 från Orminge C till hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Hembygdsförening.

 

Hämta affisch

Läs hela vårprogrammet 2022

 

Foto: Korskovall Emil V Nilsson.