SKULPTERA VÄXTER I RELIEF Lördag 4 juni kl 10.30-15.30 2022

SKULPTERA VÄXTER I RELIEF

”Skulptera växter i relief” är ett samarbete mellan föreningarna Boo Miljö- och Naturvänner och Föreningen Renqvists Verkstad som driver ”Skulptörens verkstad” i Kummelnäs.

En unik kursdag där kreativt skapande kopplas samman med kunskaper om naturen!

Vi går först en runda i Wiboms trädgård och låter oss inspireras av olika gräs, ormbunkar, blom- och bladformer, Kerstin Lundén ger en botanisk introduktion. Med ritblock och penna gör vi enkla skisser, som vi tar med till verkstaden.

Vi arbetar direkt i gips med knivar, mejslar, raspar, filar och sandpapper. Vi lär oss även att patinera dvs bemåla eller ytbehandla våra reliefer. Ni går hem med en färdig växtrelief!

 

Vi träffas vid Skulptörens verkstad kl 10.30 Spångvägen 23 på gården och arbetar utomhus hela dagen. Ta med oömma kläder och lunchmatsäck. Kaffe och bullar bjuds det på. Lärare är Annika Heed, skulptör från Föreningen Renqvists Verkstad och Lotta Enocsson, målare och skulptör. 

Möjlighet finns till självständigt arbete i verkstaden under söndagen för att slutföra arbetena.

 

Anmäl dig senast torsdag 2/6 till annikaheed@hotmail.com  Max 8 deltagare, deltagarna antas till kursen i den ordning anmälan görs, först till kvarn. Upplysningar: Kerstin Lundén 070-470 00 160.

Plats: Skulptörens verkstad, Spångvägen 23, Kummelnäs. Buss 421 från Orminge centrum till busshållplats Badhusvägen. För att hitta hit, gå in på www.renqvistsverkstad.se under Kontakt.

Obs! KURSDAGEN INSTÄLLD på grund av för få anmälda.

 

Öppna affisch

Läs hela vårprogrammet 2022