Aktuellt program

MENSÄTTRA VÅTMARK – Lördag 17 september kl 10-12

Våren 2022 har arbeten färdigställts i Mensättra våtmark för att stärka den biologiska mångfalden genom att förbättra livsmiljön för fåglar, groddjur och insekter. Våtmarken kommer också att fungera som översvämningsyta vid kraftiga regn, bidra till att rena dagvatten och minska övergödningen. Våtmarken är tillgängliggjord med spänger och broar. Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar.

Läs mer »

NATURLAGEN: OM NATURENS RÄTTIGHETER OCH MÄNNISKANS MÖJLIGHETER. Tisdag 13 september kl 19-21.30

Vi befinner oss i ett paradigmskifte, ett avgörande skifte i tänkandet kring relationen mellan människa och natur. Pella Thiel, ekolog och författare till den nyligen utkomna boken Naturlagen: Om naturens rättigheter och människans möjligheter har arbetat många år med dessa frågor och är kvällens föredragshållare.
Föreningens ÅRSMÖTE hålls efter föredraget.
Välkomna!

Läs mer »

LIVET I EN MYRSTACK – Söndag 11 september kl 11-13

Familjeaktivitet – Vi samlas med barnen vid en stor myrstack i skogen och funderar över hur ett myrsamhälle kan fungera med många tusen individer. Drottningar, drönare och arbetare, alla har en uppgift i den myllrande myrstacken, men vem gör vad? Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog, är dagens ledare.

Läs mer »

ATT ANLÄGGA ÄNG – Lördag 18 juni kl 10-14

Tänk mångfald – låt den klippta gräsmattan bli äng. Vi gör en botanisk vandring i Ramsmoras öppna marker och tittar på olika ängsväxter. Guide är Emil V Nilsson, växtekolog, redaktör för Svensk Botanisk tidskrift, som berättar hur vi kan tänka och välja arter när vi vill börja anlägga en äng. Ingen föranmälan.

Läs mer »

SKULPTERA VÄXTER I RELIEF Lördag 4 juni kl 10.30-15.30

En unik kursdag där kreativt skapande kopplas samman med kunskaper om naturen! Vi träffas vid Skulptörens verkstad i Kummelnäs. Lärare är Annika Heed, skulptör från Föreningen Renqvists Verkstad och Lotta Enocsson, målare och skulptör. Anmäl dig senast torsdag 2 juni. Obs! KURSDAGEN INSTÄLLD på grund av för få anmälda.

Läs mer »

VÅRUTFLYKT TILL TEGELÖN – Lördag 21 maj kl 10-14

Vi åker ut till Tegelön, en av Nackas större öar, som ligger vid inloppet till Velamsund. Ön som under sent 1800-tal blev en attraktiv plats för burgna stockholmares sommarnöjen. Claes Borg, fast boende på ön, berättar och guidar oss runt på Tegelön. Föranmälan senast fredag 13 maj.

Läs mer »

FÅGELMORGON I VELAMSUND Lördag 14 maj kl 7-11

Vi gör en vandring i Velamsunds naturreservat och spanar efter fåglar i gårdsområdet, vid Insjön upp till Velamsundsviken längs Natura 2000-området och rör oss sedan över gärdena fram till Rudsjön, där vi stannar till och intar vår matsäck. Vi följer upp vilka fågelarter som lockats till sjön efter restaureringen. Håkan Steen, tidningen Lands naturreporter och Ann Lidbrink guidar.

Läs mer »

VI KOLLAR IN VÅREN! Söndag 24 april kl 11-13

Ta med barnen på en familjeaktivitet – Vi ser vilka småkryp som vaknat, vilka vårblommor som kommit upp och vilka knoppar som är på väg att spricka ut, kanske ser vi några groddjur. Vi håller till vid bäcken och i skogen nedanför Boo kyrka intill Booleden och Sågsjön i det område som nu tillhör Rensättra naturreservat. Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog är dagens ledare.

Läs mer »