Aktuellt program

SVAMPUTFLYKT – Söndag 23 oktober kl 10-14 2022 OBS!! INSTÄLLT

Vi tvingas återigen ställa in svamputflykten på grund av brist på svamp i Nacka och på Värmdö. Detta trots att vi flyttade fram datumet ett par veckor och att det regnat och varit relativt varmt. Vi hoppades att svampen skulle komma igång, men nej, tyvärr inte i år!

 
                       

Läs mer »

MOSSOR – kurs i artkännedom. Kursdag 1 – Lördag 1 oktober kl 10-14 2022

Kursdag 1 börjar vi med de vanligaste mossarterna och grundläggande fakta om mossorna som organismer och deras roll i naturen. Vandringen går från skogen söder om Mensättra våtmark till Backeböl brandfält och vi kommer att titta på mossor som växer i granskog, på hällmark, i fuktigare mark, på stenar och på död och levande ved. Ledare är Måns Persson, Mossornas Vänner.

Läs mer »

MENSÄTTRA VÅTMARK – Lördag 17 september kl 10-12 2022

Våren 2022 har arbeten färdigställts i Mensättra våtmark för att stärka den biologiska mångfalden genom att förbättra livsmiljön för fåglar, groddjur och insekter. Våtmarken kommer också att fungera som översvämningsyta vid kraftiga regn, bidra till att rena dagvatten och minska övergödningen. Våtmarken är tillgängliggjord med spänger och broar. Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar.

Läs mer »

NATURLAGEN: OM NATURENS RÄTTIGHETER OCH MÄNNISKANS MÖJLIGHETER. Tisdag 13 september kl 19-21.30 2022

Vi befinner oss i ett paradigmskifte, ett avgörande skifte i tänkandet kring relationen mellan människa och natur. Pella Thiel, ekolog och författare till den nyligen utkomna boken Naturlagen: Om naturens rättigheter och människans möjligheter har arbetat många år med dessa frågor och är kvällens föredragshållare.
Föreningens ÅRSMÖTE hålls efter föredraget.
Välkomna!

Läs mer »

LIVET I EN MYRSTACK – Söndag 11 september kl 11-13 2022

Familjeaktivitet – Vi samlas med barnen vid en stor myrstack i skogen och funderar över hur ett myrsamhälle kan fungera med många tusen individer. Drottningar, drönare och arbetare, alla har en uppgift i den myllrande myrstacken, men vem gör vad? Ingela Johansson, förskollärare och utomhuspedagog, är dagens ledare.

Läs mer »