BJÖRKNÄS – Exploatering av fastigheterna Björknäs 10:20, 10:276 och 10:859 samt framtida detaljplanering i delar av Björknäs och övriga Boo.