BJÖRKNÄS – Yttrande över granskning 2 Förslag till Detaljplan för Talluddsvägen, fastigheten Björknäs 1.52 m fl Björknäs, Boo, Nacka kommun