ORMINGE, SARVTRÄSK – Överklagande till Högsta domstolen

Södra delen av sumpskogen i Sarvträsk hotas försvinna genom exploatering. Frågan om kompensationsåtgärder är inte löst.

Nacka kommun och Rikshem Ormingehus KB ansöker om tillstånd för utgrävning och utfyllnad i vattenområde inom fastigheterna Orminge 60:1 och 46:1 samt Mensättra 1:1 i Nacka kommun.

2020-05-06 Dom meddelas i Mål nr M 2301-19. Mark- och miljödomstolen lämnar Nacka kommun och Rikshem Ormingehus KB tillstånd i ansökan om utgrävning och utfyllnad i vattenområde inom fastigheterna Orminge 60:1 och 46:1 samt Mensättra 1:1 i Nacka kommun – ett tillstånd till att exploatera och fylla ut 5800 kvadratmeter våtmarksareal.

2020-05-27 Dom i Mål nr M 2301-19 överklagas av undertecknade föreningar, Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner och Nacka miljövårdsråd.

2020-10-20 Mark- och miljööverdomstolen meddelar föreningarna att prövningstillstånd inte ges.

2020-12-10 Föreningarna överklagar till Högsta domstolen med yrkan om att prövningstillstånd ska ges.

 

2020-05-27 Överklagande av dom i Mål nr M 2301-19

2020-12-10 Överklagande av dom i Mål nr Ö 6101-20 R 23 Utvecklad talan