VÄXTER KAN RENA FÖRORENADE MILJÖER – Tisdag 21 november 2023 kl 19.00 – 20.30

VÄXTER KAN RENA FÖRORENADE MILJÖER

Tisdag 21 november 2023 kl 19.00 – 20.30.  

                         

Växter har förmåga att ta upp och binda föroreningar. Mångårig forskning har visat att sanering av mark- och vattenföroreningar i industrimark och deponier, i jordbruksmark och i vattenmiljöer kan göras med hjälp av växter. Genom plantering av vide kan markrening ske av kvicksilver, arsenik, tungmetaller och organiska föroreningar. Avloppsvatten, dagvatten och läckagevatten från deponier kan renas med hjälp av undervattensväxter och ovanvattensväxter. Metoden har många fördelar, den är billig, miljövänlig och kan användas över stora områden, en naturlig åtgärdsmetod i tiden.

Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms Universitet och delägare i åtgärdsföretaget PhytoEnvitech AB, med 30 års erfarenhet av arbete med växter i förorenade miljöer berättar om metoden. Kan detta vara en lämplig metod att använda vid sanering av föroreningarna i Bootippen och Dalkarlsängen?

 

Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Föredraget är ett samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

EXTRASTÄMMA    

Extrastämman startar cirka kl 20.45 

Efter föredraget håller Boo Miljö- och Naturvänner en extrastämma, till vilken denna annonsering är en kallelse. Anledningen till extrastämman är att styrelsen föreslår en uppdatering av föreningens stadgar, vilket kräver föredragning och beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, denna extrastämma och kommande årsmöte.

Underlag kommer att skickas ut till medlemmarna i ett separat utskick innan extrastämman.

             

Öppna affisch i pdf

Öppna folder VAD SKA HÄNDA I DALKARLSÄNGEN OCH PÅ BOOTIPPEN?

Läs höstprogrammet 2023

 

Vide planterad på förorenad mark. Foto Maria Greger.