TÄCKNING AV GAMMAL TIPP SÅGAS! – Artikel och debatt i Nacka Värmdö Posten

Nacka Värmdö Posten har publicerat en artikel där föreningen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka kritiserar exploateringsplanerna för Dalkarlsängen och metoden för hantering av Bootippens föroreningar.

I samband med artikeln svarar ordförande i natur och trafiknämnden Peter Zethraeus och projektledare Anna Dolk på kritiken.

I en insändare bemöter föreningen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Nacka Peter Zethraeus och Anna Dolks kommentarer.

Läs artikel och insändare 

 

Bootippen. Foto Jenny Frejing / Nacka Värmdö Posten.