SYDÖSTRA BOO, DALKARLSÄNGEN OCH BOOTIPPEN- FRAMTIDA PLANER- Lördag 23 september kl 10.00-12.00

Lördag 23 september kl 10.00-12.00

DALKARLSÄNGEN OCH BOOTIPPEN – FRAMTIDA PLANER   kort vandring                         

Vi föreningar har konsekvent genom åren ifrågasatt Nacka kommuns exploateringsplaner i Dalkarlsområdet och metoden för att åtgärda Bootippens föroreningar, som om de förverkligas kommer att ödelägga höga naturvärden, ytterligare försvaga redan svaga samband i den gröna infrastrukturen i Boo och exploatera bort ett rekreativt grönområde för de boende i sydöstra Boo. Läs mer nedan i foldern VAD SKA HÄNDA I DALKARLSÄNGEN OCH PÅ BOOTIPPEN?

Nacka kommun har planer på att exploatera naturen i Dalkarlsängen med en skola för cirka 1000 barn, förskola, bostäder, verksamhetslokaler och förlängning av Dalvägen till Boovägen genom våtmarken i Dalkarlskärret. Förutsatt att Bootippen saneras och att lakvatten från tippen och förorenat dagvatten från Värmdöleden kan hanteras. Bootippen föreslås sluttäckas med massor från utbyggnaden av kommunalt VA i Sydöstra Boo, konstgjorda dammar och tryckbankar föreslås byggas. Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, och Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar. Stövlar eller kängor. Ta med kikare och gärna lupp.

Samling och avslut i korsningen Boovägen/ Dalkarlsvägen. Buss 414 och 442 från Slussen/ Orminge Centrum till busshållplats Dalkarlsvägen.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ronny Fors 073-802 45 43.

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

             

Öppna affisch i pdf

Öppna folder VAD SKA HÄNDA I DALKARLSÄNGEN OCH PÅ BOOTIPPEN?

Läs höstprogrammet 2023

 

Illustration ur PM Landskapsgestaltning, Ramböll. 2018-09-20.