SARVTRÄSK – Överklagande av Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna Orminge 60:1 m.fl. i Boo, Nacka.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har överklagat Nacka kommunfullmäktiges beslut att antaga detaljplanen. Föreningarna yrkar att Mark- och miljödomstolen upphäver Nacka kommuns beslut att anta detaljplanen. Detaljplanen lever inte upp till plan- och bygglagens och miljöbalkens krav och bör underkännas.

 

Läs hela överklagandet här

 

Läs samrådsyttrande och granskningsyttrande genom att klicka på Taggen Sarvträsk.