MENSÄTTRA VÅTMARK – Lördag 17 september kl 10-12 2022

Lördag 17 september 2022 kl 10.00 – 12.00.

Vad har hänt i Mensättra våtmark? Dalgången längs Värmdövägen har trots dikningar och andra åtgärder översvämmats och den gamla öppna marken har successivt utvecklats till våtmark. Redan 2012 kontaktade föreningen Nacka kommun angående den utvecklingspotential som vi såg i våtmarken, som  är en viktig del i Sågsjöns vattensystem och i grönstrukturen i Boo.

Våren 2022 har arbeten färdigställts i Mensättra våtmark för att stärka den biologiska mångfalden genom att förbättra livsmiljön för fåglar, groddjur och insekter. Våtmarken kommer också att fungera som översvämningsyta vid kraftiga regn, bidra till att rena dagvatten och minska övergödningen. Våtmarken är tillgängliggjord med spänger och broar. Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner, guidar. Grova skor eller stövlar rekommenderas. 

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.  

Samling och avslut vid våtmarkens nya parkering med infart från Värmdövägen. Buss 422 från Slussen/ Orminge Centrum till hållplats Mensättra. Buss 414 alt 442 från Slussen till hållplats Boo backe. 

Upplysningar Kerstin Lundén, 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

 

Hämta affisch

 

Läs och ladda ner

Boo Miljö- och Naturvänner höstprogrammet 2022

 

Läs mer under Projekt Mensättra våtmark