NATUR I NACKA – värden, hot och möjligheter. Måndag 25 mars kl 19-20.30 2024

Måndag 25 mars kl 19-20.30

NATUR I NACKA – värden, hot och möjligheter

Den gröna infrastrukturen i Nacka är hotad, främst genom exploatering av fler och fler naturområden men det finns även andra hot. Utgångspunkten för kvällens föredrag är de kartunderlag som Nacka kommun tagit fram och bilder med exempel på olika naturtyper och arter. Vilka naturområden är mer värdefulla, vad menar man egentligen med naturvärden och om det finns värdefull natur, finns det då värdelös natur …? Aktuella frågor nu när Nacka kommun formulerar en naturvårdsplan och arbetar med en ny översiktsplan. Hur ser möjligheterna ut att inte bara värna den natur vi har idag utan också utveckla den i framtiden?

Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, berättar och visar bilder.

 

Efter föredraget håller Boo Miljö- och Naturvänner ÅRSMÖTE, till vilket detta är en kallelse.

Föreningen bjuder på frukt, te/kaffe.

 

Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Buss till hållplats Telegramvägen.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160  kerstin.lunden.natur@gmail.com

 

Ladda ner affischen för Natur i Nacka

Ladda ner och läs hela Vårprogrammet 2024

 

Vy över grönstrukturen i Boo. Foto Ronny Fors.