Föredrag

NATUR I NACKA – värden, hot och möjligheter. Måndag 25 mars kl 19-20.30 2024

Den gröna infrastrukturen i Nacka är hotad, främst genom exploatering av fler och fler naturområden. Hur ser möjligheterna ut att inte bara värna den natur vi har idag utan också utveckla den i framtiden? Aktuella frågor nu när Nacka kommun formulerar en naturvårdsplan och arbetar med en ny översiktsplan.
Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, berättar och visar bilder.

Efter föredraget håller Boo Miljö- och Naturvänner ÅRSMÖTE.

Läs mer »