Ett tips – Spana efter strömstaren!

Strömstarevandring har traditionellt legat i föreningens program, på 1980-talet redan i början av december. På senare år med varmare vintrar har strömstaren kommit senare och det har varit mera troligt att få se den i januari/ februari. Men i år har den i och med kylan redan i december observerats i Boo.

Vi har brukat spana vid Kvarnsjöbäcken, Näckdjupet och Sågsjöbäcken i Kummelnäs, men strömstaren har observerats även på andra platser i Boo. Titta gärna in på rapport från tidigare vandring, där finns också karta, som visar hur vi gått.

Läs om Sågsjöbäckens restaurering under projekt på hemsidan.

 

Läs rapport från tidigare strömstarevandring

 

 

Bild på strömstare. Foto Karin Cavallin.