Ett tips – Spana efter strömstaren!

Strömstarevandring har traditionellt legat i föreningens program, på 1980-talet redan i början av december. På senare år med varmare vintrar har strömstaren kommit senare och nu är det mera troligt att få se den i januari/ februari. Vi har brukat spana vid Kvarnsjöbäcken, Näckdjupet och Sågsjöbäcken i Kummelnäs. Titta gärna in på rapport från tidigare vandring, där finns också karta.

Läs om Sågsjöbäckens restaurering under projekt på hemsidan.

 

Öppna rapport från tidigare strömstarevandring