BOOVALLEN 1 – Anmälan om tillsyn angående samrådsplikt gällande ny belysning

Föreningarna anser inte att Nacka kommun har fullgjort sina skyldigheter genom att samråd med länsstyrelsen enligt Miljöbalken kap 12 § 6 inte genomförts inför installationen av de nya armaturerna vid Boovallen 1.

I berörda naturområden har man observerat natt- respektive skymningsaktiva djur som bland annat fladdermöss, kattugglor, grodor, paddor och ödlor av olika arter. Artificiell belysning har en stor ekologisk påverkan på djur- och växtliv och är ett miljöproblem som måste tas på allvar.

Samtliga fladdermusarter är skyddade enligt Artskyddsförordningen och påverkan borde föranleda en artskyddsutredning för fladdermöss, eftersom de är känsliga för ljusföroreningar.

Ett nytt belysningsförslag måste utarbetas med hänsynstagande till påverkan på både natur- och kulturmiljö, människors hälsa och trafiksäkerheten i samråd med länsstyrelsen.

 

 

 

Läs hela anmälan till länsstyrelsen angående samrådsplikt

Läs hela anmälan till Nacka kommun angående bygglovsplikt