Eknäs

BJÖRKNÄS – Synpunkter angående förslag till Områdesplan för Björknäs och Eknäs i Boo.

Det är bra att arbetet med en övergripande målsättning för utvecklingen och planeringen i Björknäs och Eknäs nu har påbörjats. Behovet är stort och har funnits länge. Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka anser dock inte att den föreslagna områdesplanen kan antagas. Vi anser att en fördjupad översiktsplan för Björknäs och Eknäs bör formuleras, ställas ut och sändas ut på remiss på gängse vis.

Läs mer »