KUMMELNÄS, SLÅTTER PÅ GÄRDESUDDEN – Lördag 1 juli kl 10-14

Lördag 1 juli kl 10.00 – 14.00.

SLÅTTER MED LIE PÅ GÄRDESUDDEN     

Traditionsenligt bedriver vi lieslåtter på den nedre öppna ängsmarken i Gärdesuddens naturreservat. Den övre tidigare igenväxta marken har röjts av kommunen för att återställas och ge en större sammanhängande ängsyta. Tidig slåtter begränsar gräsfloran och stormåran och gynnar en mångfald av örter och insekter.

Vi behöver föryngring i slåtterlaget, alla är välkomna och vi hoppas kunna ge en kort introduktion i konsten att slå med lie till nya intresserade.     

Tag med matsäck, arbetshandskar, räfsa och lie, om du har.

Samarr. med Boo Hembygdsförening.               

Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 444 eller 471 från Slussen med byte till buss 421 i Orminge Centrum.                   

Upplysningar:  Kerstin Lundén 070-47 00 160. 

 

Öppna affisch i pdf

Läs vårprogrammet 2023

Läs mer om slåtter på Gärdesudden under Projekt.