LÄNNERSTA, FRÅN GRÄSMATTA TILL BLOMMANDE ÄNG – Torsdag 31 augusti kl 18.15-19.15

Torsdag 31 augusti kl 18.15 – 19.15.

FRÅN GRÄSMATTA TILL BLOMMANDE ÄNG  –  trädgårdsbesök i Lännersta
Att sluta klippa gräsmattan i den egna trädgården är ett sätt för en trädgårdsägare att öka den biologiska mångfalden. Antalet arter och mängden blommande växter ökar och flera pollinerande insekter lockas till blommorna.

Iréne Rimansohn visar och berättar om hur hon har utvecklat sina gräsytor till äng i sin trädgård på Trollsjövägen 13 i Boo. Här har vi chans att ställa frågor och se hur övergången från klippt gräsmatta till slåtteryta går till i praktiken. När slås ytorna, har gräsmattan bearbetats, sand tillsatts, vilka arter har gynnats av slåttern och har ängsfröer såtts i? Hur lång tid tar det innan man kan se resultat?

 

Samling och avslut vid Trollsjövägen 13, Saltsjö-Boo. Buss 414 och 442 från Slussen/ Orminge C till busshållplats Ångbåtsvägen.

Upplysningar: Iréne Rimansohn 079-355 40 60, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

 

 

 

             

Öppna affisch i pdf

Läs höstprogrammet 2023

 

Foto Iréne Rimansohn.