SKARPNÄS NATURRESERVAT – vandring i östra delen. Lördag 14 oktober kl 10.15-14.15

SKARPNÄS NATURRESERVAT – vandring i östra delen

Lördag 14 oktober 2023 kl 10.15 – 14.15.                           

Tillsammans med omgivande natur utgör det nyligen inrättade Skarpnäs naturreservat en värdekärna för biologisk mångfald, ett av Nackas 20 identifierade ekologiska kärnområden, tack vare höga naturvärden och lång skoglig kontinuitet. Vandringen går genom nyckelbiotopklassad skog i den östra delen av naturreservatet, öster om Kummelbergets verksamhetsområde kring den högt belägna, näringsfattiga och klara sjön Vittjärn. Tallskogen dominerar med inslag av gamla tallar, många är 200–300 år gamla, och blandskogar av hög ålder. Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar.

Ta med matsäck, kikare och gärna lupp, om ni har. Stövlar eller kängor.

Samling och avslut vid busshållplats Kummelbergets Industriområde, vid Skarpövägen 10. Buss 416 från Orminge Centrum till hpl Kummelbergets Industriområde alt. buss 471 / 444  till hpl Skarpövägen.

Upplysningar: Ulla Brunö 070-546 66 72, Ronny Fors 073-802 45 43.

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

 

Ladda ner affisch

Läs vårprogrammet 2023

 

Tallskog i Skarpnäs naturreservat, östra delen. Foto Ulla Brunö.