valenkät

VALENKÄT 2022 – RESULTAT OCH ANALYS

Inför valet 2022 har miljö- och naturorganisationer i Nacka skickat en enkät med frågor om miljö, klimat och grönområden till samtliga politiska partier i Nacka kommunfullmäktige. Tanken är att underlätta för väljarna att hitta det parti som man anser föra den bästa klimat- och miljöpolitiken. Resultat och analys av de olika partiernas svar på enkäten redovisas här.

Läs mer »