BAGARSJÖN – Yttrande över samråd för Ombyggnation av Bagarsjöns utlopp, i Boo, Nacka

Bagarsjöns utlopp är underdimensionerat och det finns behov av en ombyggnad av vägtrummor och diken, för att minska risken för översvämningar i samband med höga vattennivåer.

 

Öppna remissvaret som pdf.

Naturskyddsföreningen i Nacka Boo Miljö- och Naturvänner – Yttrande över samråd för Ombyggnation av Bagarsjöns utlopp, i Boo, Nacka