studiecirkel

VAD HETER VÄXTEN? Studiecirkel i artbestämning 16 april – 2 juni 2024

I april startar en studiecirkel i artbestämning. Studiecirkeln vänder sig till dig som vill fräscha upp gamla kunskaper och till dig som vill lära dig artbestämning från grunden.
Vi träffas vid fyra tillfällen; två inomhus i april/maj, då vi bland annat går igenom hur växternas systematik är uppbyggd och hur olika växtdelar benämns och används vid artbestämningen. Sedan två gånger ute i fält i maj/juni, då vi artbestämmer växter efter nycklar i våra floror.

Anmälan senast 2 april till kerstin.lunden.natur@gmail.com                                
Max 12 deltagare. Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2024 i någon av föreningarna krävs.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

OBS! Studiecirkeln är nu fullbokad. 

Läs mer »

STUDIECIRKEL – DET LEVANDE: Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan 4.10 -29.11 2023

I oktober startar en studiecirkel kring den nyutkomna boken Det levande: Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan. Vi träffas fem kvällar och diskuterar bokens olika avsnitt.

Obs! Framflyttat datum för anmälan, senast onsdag 27 september till Kerstin Lundén kerstin.lunden.natur@gmail.com                                   
Max 15 deltagare. Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2023 i någon av föreningarna krävs.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

Läs mer »

STUDIECIRKEL NATURLAGEN – Om naturens rättigheter och människans möjligheter 22.2 -19.4 2023

I februari startar en studiecirkel kring boken Naturlagen – Om naturens rättigheter och människans möjligheter. Vi träffas fem kvällar och diskuterar bokens fyra huvudavsnitt, ett avsnitt per gång.
Anmälan senast 6 februari till Kerstin Lundén kerstin.lunden.natur@gmail.com                                     
Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2023 i någon av föreningarna krävs.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

Läs mer »