Kvarnsjön

KUMMELNÄS, KVARNSJÖNS UTLOPP – Synpunkter på samråd – Anläggande av utlopp och utbyte av trummor vid Kvarnsjön, i Boo.

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har gett synpunkter på samråd gällande anläggande av ett nytt utlopp och utbyte av trummor vid Kvarnsjön i Kummelnäs för att minska översvämningsproblematik för fastigheterna kring sjön.
Kvarnsjön avvattnas genom Kvarnsjöbäcken mot Lövbergaviken, där Lövberga kvarn låg fram till början av 1900-talet. Kvarnsjöbäcken har öppet vatten även vintertid och är en av de säkra lokalerna för strömstare i Boo.
Föreningarna saknar beskrivning av nuläget genom inventeringar av naturvärden i strand- och bäckmiljön och i kulturmiljön samt beskrivning av konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna.
Föreningarna föreslår att kommunen tar ett större grepp på hela natur- och kulturmiljön.

Läs mer »