SYDÖSTRA BOO, HÖGA NATURVÄRDEN I DALKARLSÄNGEN – Lördag 9 september kl 10.00-12.00

Lördag 9 september kl 10.00-12.00

HÖGA NATURVÄRDEN I DALKARLSÄNGEN  –  kort vandring

Vi föreningar har konsekvent genom åren ifrågasatt Nacka kommuns exploateringsplaner i Dalkarlsområdet och metoden att åtgärda Bootippen, som om de förverkligas kommer att ödelägga höga naturvärden och ytterligare försvaga redan svaga samband i den gröna infrastrukturen i Boo samt exploatera bort ett viktigt rekreativt grönområde för de boende i sydöstra Boo. Läs mer nedan i foldern VAD SKA HÄNDA I DALKARLSÄNGEN OCH PÅ BOOTIPPEN?

Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar i värdefull naturmark, nyckelbiotopklassad skog med naturlig våtmark och sumpskog.

Stövlar eller kängor. Ta med kikare och gärna lupp, om ni har.

 

Samling och avslut i korsningen Boovägen/ Dalkarlsvägen. Buss 414 och 442 från Slussen/ Orminge Centrum till busshållplats Dalkarlsvägen.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ronny Fors 073-802 45 43.

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

             

Öppna affisch i pdf

Öppna folder VAD SKA HÄNDA I DALKARLSÄNGEN OCH PÅ BOOTIPPEN?

Läs höstprogrammet 2023

 

Dalkarlskärret. Foto Kerstin Lundén.