NATURLAGEN: OM NATURENS RÄTTIGHETER OCH MÄNNISKANS MÖJLIGHETER. Tisdag 13 september kl 19-21.30 2022

TISDAG 13 SEPTEMBER KL 19 – 21.30

NATURLAGEN: OM NATURENS RÄTTIGHETER OCH MÄNNISKANS MÖJLIGHETER

Vi befinner oss i ett paradigmskifte, ett avgörande skifte i tänkandet kring relationen mellan människa och natur. För att hindra fortsatt miljöförstöring och överexploatering krävs ny lagstiftning som utgår från att naturen ges egen juridisk rättighet att existera. Dagens miljölagar utgår sedan hundratals år från människans intressen enbart, vilket förklarar varför naturvärden ofta prioriteras bort i samhälls-planeringen. Tänk dig att Sågsjöns vatten, Ramsmoras mosaiklandskap och Sarvträsks sumpskog ges egen talan i samhället!

Kvällens föredragshållare är Pella Thiel, ekolog och författare till den nyligen utkomna boken Naturlagen: Om naturens rättigheter och människans möjligheter. Pella var tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen i Värmdö och har arbetat många år med dessa frågor.

Boken finns att köpa under föredragskvällen.

Föredraget är ett samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

Efter föredraget hålls föreningens årsmöte, kallelse utgick i vårprogrammet. Vi bjuder på frukt, te/kaffe.

 

Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

 

Hämta affisch

 

Läs och ladda ner

Boo Miljö- och Naturvänner – höstprogrammet 2022