STOPPA KONSTGRÄSPLANERNA I RAMSMORA lördag 4 september 2021

LÖRDAG 4 september kl 10.00 – 14.00.

STOPPA PLANERNA PÅ KONSTGRÄSPLANER I RAMSMORA!

I mars i år kom plötsligt förslaget från kyrkorådet i Boo församling och politikerna i Nacka kommun att Ramsmoras betesmarker ska exploateras för en sportanläggning större än Boovallen med tre stora fotbollsplaner i konstgräs, parkeringar, omklädningslokaler mm. I ett av de tystaste och mest rofyllda naturområdena i Boo, i ett landskap med lång kontinuitet med rikt växt- och djurliv och stora kulturhistoriska värden!

Området ligger i Nacka-Värmdökilen mellan Rensättra och Velamsunds naturreservat och avsikten har sedan länge varit att även Ramsmora ska skyddas. Förslaget är klart olämpligt och alternativa platser för fotbollsplaner har tagits fram.

Mats Widgren, professor emeritus i kulturgeografi och Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar och berättar. Ta med matsäck, kikare och lupp om du har. Stövlar eller kängor.

Samling på parkeringen vid Scoutgården mittemot Boo prästgård. Buss 421 från Orminge C till hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m. Vi inväntar buss 421 som ankommer kl 10.05.

Upplysningar och föranmälan senast torsdag 2/9 till Kerstin Lundén 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

Öppna i pdf

Boo Miljö- och Naturvänner – höstprogrammet 2021