Kurs i artkännedom

VAD HETER VÄXTEN? Studiecirkel i artbestämning 16 april – 2 juni 2024

I april startar en studiecirkel i artbestämning. Studiecirkeln vänder sig till dig som vill fräscha upp gamla kunskaper och till dig som vill lära dig artbestämning från grunden.
Vi träffas vid fyra tillfällen; två inomhus i april/maj, då vi bland annat går igenom hur växternas systematik är uppbyggd och hur olika växtdelar benämns och används vid artbestämningen. Sedan två gånger ute i fält i maj/juni, då vi artbestämmer växter efter nycklar i våra floror.

Anmälan senast 2 april till kerstin.lunden.natur@gmail.com                                
Max 12 deltagare. Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2024 i någon av föreningarna krävs.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

OBS! Studiecirkeln är nu fullbokad. 

Läs mer »

MOSSOR – kurs i artkännedom. Kursdag 1 – Lördag 1 oktober kl 10-14 2022

Kursdag 1 börjar vi med de vanligaste mossarterna och grundläggande fakta om mossorna som organismer och deras roll i naturen. Vandringen går från skogen söder om Mensättra våtmark till Backeböl brandfält och vi kommer att titta på mossor som växer i granskog, på hällmark, i fuktigare mark, på stenar och på död och levande ved. Ledare är Måns Persson, Mossornas Vänner.

Läs mer »