14 januari, 2022

VÅRLIV I BÄCKEN 22 april 2018

Vårens familjeaktivitet för barn och föräldrar var håvning efter vattenlevande smådjur i Sågtorpsbäcken, som mynnar ut i Sågsjön, tillsammans med Ingela Johansson, som är förskollärare och utomhuspedagog.

Läs mer »