Aktuellt program

Här hittar du vårt senaste program, dels längre ned på denna sida där vi publicerar aktuella aktiviteter, men du kan också hämta hela det aktuella programmet som pdf.

Ladda hem aktuellt program som pdf                                

Aktuellt och tidigare program i kronologisk ordning:

Strömstarevandring har traditionellt legat i föreningens program, på 1980-talet redan i början av december. På senare år med varmare vintrar har strömstaren kommit senare och det har varit mera troligt att få se den i januari/ februari. Men i år har den i och med kylan i december redan observerats i Boo.

Vi har brukat spana vid Kvarnsjöbäcken, Näckdjupet och Sågsjöbäcken i Kummelnäs, men strömstaren har observerats även på andra platser i Boo. Titta gärna in på rapport från tidigare vandring, där finns också karta, som visar hur vi gått.

Läs om Sågsjöbäckens restaurering under projekt på hemsidan.

 

Läs rapport från tidigare strömstarevandring

 

 

Bild på strömstare. Foto Karin Cavallin.

VÄXTER KAN RENA FÖRORENADE MILJÖER

Tisdag 21 november 2023 kl 19.00 – 20.30.  

                         

Växter har förmåga att ta upp och binda föroreningar. Mångårig forskning har visat att sanering av mark- och vattenföroreningar i industrimark och deponier, i jordbruksmark och i vattenmiljöer kan göras med hjälp av växter. Genom plantering av vide kan markrening ske av kvicksilver, arsenik, tungmetaller och organiska föroreningar. Avloppsvatten, dagvatten och läckagevatten från deponier kan renas med hjälp av undervattensväxter och ovanvattensväxter. Metoden har många fördelar, den är billig, miljövänlig och kan användas över stora områden, en naturlig åtgärdsmetod i tiden.

Maria Greger, docent i växtfysiologi vid Stockholms Universitet och delägare i åtgärdsföretaget PhytoEnvitech AB, med 30 års erfarenhet av arbete med växter i förorenade miljöer berättar om metoden. Kan detta vara en lämplig metod att använda vid sanering av föroreningarna i Bootippen och Dalkarlsängen?

 

Plats: Kommunalvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus. Busshållplats Telegramvägen.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Föredraget är ett samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

EXTRASTÄMMA    

Extrastämman startar cirka kl 20.45 

Efter föredraget håller Boo Miljö- och Naturvänner en extrastämma, till vilken denna annonsering är en kallelse. Anledningen till extrastämman är att styrelsen föreslår en uppdatering av föreningens stadgar, vilket kräver föredragning och beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, denna extrastämma och kommande årsmöte.

Underlag kommer att skickas ut till medlemmarna i ett separat utskick innan extrastämman.

             

Öppna affisch i pdf

Öppna folder VAD SKA HÄNDA I DALKARLSÄNGEN OCH PÅ BOOTIPPEN?

Läs höstprogrammet 2023

 

Vide planterad på förorenad mark. Foto Maria Greger.

SKARPNÄS NATURRESERVAT – vandring i östra delen

Lördag 14 oktober 2023 kl 10.15 – 14.15.                           

Tillsammans med omgivande natur utgör det nyligen inrättade Skarpnäs naturreservat en värdekärna för biologisk mångfald, ett av Nackas 20 identifierade ekologiska kärnområden, tack vare höga naturvärden och lång skoglig kontinuitet. Vandringen går genom nyckelbiotopklassad skog i den östra delen av naturreservatet, öster om Kummelbergets verksamhetsområde kring den högt belägna, näringsfattiga och klara sjön Vittjärn. Tallskogen dominerar med inslag av gamla tallar, många är 200–300 år gamla, och blandskogar av hög ålder. Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka, guidar.

Ta med matsäck, kikare och gärna lupp, om ni har. Stövlar eller kängor.

Samling och avslut vid busshållplats Kummelbergets Industriområde, vid Skarpövägen 10. Buss 416 från Orminge Centrum till hpl Kummelbergets Industriområde alt. buss 471 / 444  till hpl Skarpövägen.

Upplysningar: Ulla Brunö 070-546 66 72, Ronny Fors 073-802 45 43.

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

 

Ladda ner affisch

Läs vårprogrammet 2023

 

Tallskog i Skarpnäs naturreservat, östra delen. Foto Ulla Brunö.                                                                                                                                            

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner bjuder in till en studiecirkel kring den nyligen utkomna boken Det levande: Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan. Författarna Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren har tidigare givit ut böckerna Kornas planet och Jorden vi äter. De är flitigt anlitade föredragshållare och deltar i debatten om mat och miljö. Tillsammans driver de ett litet lantbruk, Sunnansjö Gård, med grönsaksodling och några kor.

Så här presenteras boken – ”I Det levande utmanar författarna vår syn på naturen. De utgår från sin egen plats på jorden, den lilla uppländska gården. Därifrån tar berättelsen oss till mammutstäppen i Sibirien, Pablo Escobars flodhästar i Colombia, världens största träd i Kalifornien och exklusivt laxfiske i Vänern.  Med djup kunskap och förundran skildrar de konflikter och komplicerade samarbeten som pågår i naturen, där människan är en av många trådar i livsväven. Därför är det inte bara nödvändigt utan också möjligt att återskapa en hållbar relation mellan oss och allt det levande.”

Vi träffas fem kvällar i oktober till november och diskuterar bokens olika avsnitt. Vi hoppas att vi den femte och avslutande gången får möta författarna för att diskutera boken och ställa frågor, kanske i samband med en författarkväll på Dieselverkstadens bibliotek.

 

4 oktober kl 19 – 20.30. Avsnitt 1 – 7, sid 7-79

18 oktober kl 19 – 20.30. Avsnitt 8 – 15, sid 80-159

1 november kl 19 – 20.30. Avsnitt 16 – 21, sid 160-224

15 november kl 19 – 20.30. Avsnitt 22 – 27, sid 225-302

29 november kl 19 – 21.00. Avslutande diskussion.

 

Cirkelledare: Ulla Brunö, Kerstin Lundén, Boo Miljö- och Naturvänner och Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka.                                                                                  

Plats: Studiefrämjandets lokal i Finntorps Centrum, Finntorpsvägen 3 C, busshållplats Finntorp.

Obs! Framflyttat datum för anmälan, senast onsdag 27 september till Kerstin Lundén kerstin.lunden.natur@gmail.com

Max 15 deltagare. Ingen cirkelavgift. Medlemskap 2023 i någon av föreningarna krävs. Boken inhandlar deltagarna själva via nätbokhandeln eller närbokhandeln.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner i samarbete med Studiefrämjandet.

 

Ladda ner programblad i pdf

 

Omslagsbild på boken Det levande: Om den gränslösa relationen mellan naturen och människan.