Aktuellt program

Här hittar du vårt senaste program, dels längre ned på denna sida där vi publicerar aktuella aktiviteter, men du kan också hämta hela det aktuella programmet som pdf.

 

Ladda hem aktuellt program som pdf        

Boo Miljö- och Naturvänner – höstprogrammet 2021

Aktuellt och tidigare program i kronologisk ordning:

VI SPANAR EFTER INSEKTER I RAMSMORAS KULTURMARKER    

Ramsmoras småskaliga mosaiklandskap med beteshagar och skogsmark med gamla träd skapar livsmiljö för många olika insektsarter. Bålgetingar hittar bohål i de gamla ekarna och jagar i de öppna markerna. Flera arter bastardsvärmare, slåttergräsfjäril och andra dagfjärilar, nattfjärilar, skinnbaggar, bin och skalbaggar finner sina värdväxter och näringsväxter i den artrika floran. Vi spanar efter insekter med Ronny Fors, Naturskyddsföreningen i Nacka som guide.

Ta med matsäck, gärna lupp, kikare och en insektshåv om ni har.

Samling på parkeringen vid Scoutgården mittemot Boo prästgård. Buss 421 från Orminge C till hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m.

Upplysningar: Ronny Fors 073-802 45 43, Kerstin Lundén 070-47 00 160.

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka.

 

Öppna affisch

Läs vårprogrammet 2022

Lördag 2 juli 2022 kl 10.00 – 14.00.

Traditionsenligt bedriver vi lieslåtter på den nedre öppna ängsmarken i Gärdesuddens naturreservat. Den övre tidigare igenväxta marken har röjts av kommunen för att återställas som ängsmark och ge en större sammanhängande ängsyta. Fräsning av uppväxt aspsly kommer att utföras av kommunen.                                                                

Vi behöver föryngring i slåtterlaget och vi hoppas på en kort introduktion i konsten att slå med lie till nya intresserade. Slåttern begränsar gräsfloran och gynnar en mångfald av örter och insekter. Vi bygger en krake eller en hässja och höet läggs att torka för att krakas eller hässjas. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Ta med matsäck, arbetshandskar, räfsa och lie om du har.                                                                                                   

Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan. Buss 444 eller 471 från Slussen med byte till buss 421 i Orminge Centrum.                   

Upplysningar:  Kerstin Lundén 070-47 00 160.  Samarr. med Boo Hembygdsförening.

 

Öppna affisch i pdf

Läs vårprogrammet 2022

Läs mer om slåtter på Gärdesudden under Projekt.

TÄNK MÅNGFALD – ATT ANLÄGGA EN ÄNG

Ängens blommande örter lockar fjärilar och andra insekter och med insekterna kommer fåglarna, ängen ger så mycket mer liv och biologisk mångfald än den klippta gräsmattan. Följ med på en botanisk vandring i Ramsmora, där vi utforskar floran vid vägrenar och på grusade ytor, i klippta gräsytor, beteshagar och förvuxna gamla ängar i olika stadier. Emil V Nilsson, växtekolog, redaktör för Svensk Botanisk tidskrift, guidar och berättar hur vi kan börja anlägga äng i våra trädgårdar, vilka örter vi ska välja för ängen och hur vi själva kan samla in fröer. Ta med matsäck, gärna lupp och flora om du har.

Samling på parkeringen vid Scoutgården mittemot Boo prästgård, Kummelnäsvägen 1, Saltsjö-Boo. Buss 421 från Orminge C till hållplats Boo prästgård eller buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på cirka 350 m.

Upplysningar: Kerstin Lundén 070-47 00 160, kerstin.lunden.natur@gmail.com

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Hembygdsförening.

 

Hämta affisch

Läs hela vårprogrammet 2022

 

Foto: Korskovall Emil V Nilsson.

SKULPTERA VÄXTER I RELIEF

”Skulptera växter i relief” är ett samarbete mellan föreningarna Boo Miljö- och Naturvänner och Föreningen Renqvists Verkstad som driver ”Skulptörens verkstad” i Kummelnäs.

En unik kursdag där kreativt skapande kopplas samman med kunskaper om naturen!

Vi går först en runda i Wiboms trädgård och låter oss inspireras av olika gräs, ormbunkar, blom- och bladformer, Kerstin Lundén ger en botanisk introduktion. Med ritblock och penna gör vi enkla skisser, som vi tar med till verkstaden.

Vi arbetar direkt i gips med knivar, mejslar, raspar, filar och sandpapper. Vi lär oss även att patinera dvs bemåla eller ytbehandla våra reliefer. Ni går hem med en färdig växtrelief!

 

Vi träffas vid Skulptörens verkstad kl 10.30 Spångvägen 23 på gården och arbetar utomhus hela dagen. Ta med oömma kläder och lunchmatsäck. Kaffe och bullar bjuds det på. Lärare är Annika Heed, skulptör från Föreningen Renqvists Verkstad och Lotta Enocsson, målare och skulptör. 

Möjlighet finns till självständigt arbete i verkstaden under söndagen för att slutföra arbetena.

 

Anmäl dig senast torsdag 2/6 till annikaheed@hotmail.com  Max 8 deltagare, deltagarna antas till kursen i den ordning anmälan görs, först till kvarn. Upplysningar: Kerstin Lundén 070-470 00 160.

Plats: Skulptörens verkstad, Spångvägen 23, Kummelnäs. Buss 421 från Orminge centrum till busshållplats Badhusvägen. För att hitta hit, gå in på www.renqvistsverkstad.se under Kontakt.

Obs! KURSDAGEN INSTÄLLD på grund av för få anmälda.

 

Öppna affisch

Läs hela vårprogrammet 2022