januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december

Trädets år 2017

När tittade du senast på ett träd? Beundrade höjden och grenverket, studerade barken och alla små varelser som lever där. För visst är det något speciellt med träden. Det är nu till och med vetenskapligt bevisat, att de kan ge lugn och återhämtning i en stressad tid och att de bidrar till temperatur- och vattenreglering, dämpar buller och tar upp luftföroreningar. Dessutom är träden mycket biologiskt värdefulla i naturen. De utgör livsmiljöer för många arter, speciellt känsliga arter, vilket gör att de är viktiga för att gynna en hög biologisk mångfald.

I Boo har vi många områden med mycket fina och värdefulla träd både i trädgårdar och på offentlig mark. Det vill vi uppmärksamma i Boo Miljö- och Naturvänner och gör härmed 2017 till trädets år. Varje månad kommer vi att presentera ett nytt träd med foto och fakta här på hemsidan. Samtidigt vill vi uppmana alla till att skydda och bevara träden, nu när många områden bebyggs och förtätas och träden är hotade. Många träd har vuxit i flera generationer och har funnits här i flera hundra år. De kan fortsätta vara en del i vår närmiljö, om vi planerar bra och ger dem skydd och vård.