<html> <head> <title>Remisser</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> </head> <body bgcolor="#F8F8F8" topmargin="0"> <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Skrivelser och svar p&aring; remisser<br> <font size="2">Alla skrivelser visas i omv&auml;nd kronologisk ordning</font></b></font></p> <div align="center"> <table width="71%" border="0" align="center"> <tr> <td align="left" valign="middle"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2018</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2018-07-02</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-g18.pdf" title=""><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p F&ouml;rslag till Detaljplan f&ouml;r Sarvtr&auml;sk och Ormingehus, fastigheterna Orminge 46:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun, KFKS 2016/588. </font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2018-05-31</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-f18.pdf" title=""><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver samr&aring;dsf&ouml;rslag f&ouml;r Rens&auml;ttra naturreservat, beslut och sk&ouml;tselplan, i Boo, Nacka kommun. </font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2018-05-31</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-e18.pdf" title=""><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver granskning av f&ouml;rslag till Detaljplan fr Talluddsv&auml;gen, Bj&ouml;rkn&auml;s 1:52, i Boo Nacka kommun. </font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2018-05-30</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-d18.pdf" title=""><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver granskning av f&ouml;rslag till Detaljplan f&ouml;r Omr&aring;de A (Eols udde) i Kummeln&auml;s, Boo, Nacka kommun. </font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2018-05-25</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-c18.pdf" title=""><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver granskning av f&ouml;rslag till Detaljplan f&ouml;r fastigheten Hasseludden 1:79, Hamndalsv&auml;gen i Boo, Nacka kommun. </font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2018-05-02</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-b18.pdf" title=""><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver underr&auml;ttelse g&auml;llande Detaljplan f&ouml;r fastigheten Bo 1:456 i kommundelen Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nyhetslista-samrad-granskning/2018/04/underrattelsetid-for-detaljplan-for-fastigheten-bo-1456-i-boo/" title=""><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">L&auml;nk till planhandlingar.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2018-03-15</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-a18.pdf" title=""><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p&aring; F&ouml;rslag till Detaljplan f&ouml;r Knutpunkten, Orminge, fastigheterna Orminge 52:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun, KFKS 2016/756.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/orminge-centrum/knutpunkten/#panel-startpage" title=""><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">L&auml;nk till planhandlingar.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2017</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2017-12-15</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-17b.pdf" title="15.12"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver Revidering av &ouml;versiktsplan f&ouml;r Nacka kommun,  H&aring;llbar framtid i Nacka med milj&ouml;- och h&auml;lsokonsekvensbeskrivning.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><u>2017-10-20</u></font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-17a.pdf" title="20.10"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver samr&aring;dsf&ouml;rslag till Detaljplan f&ouml;r fastigheten Hasseludden 1:79, Hamndalsv&auml;gen i Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2017-10-02</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-h17.pdf" title="2.10"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagande av l&auml;nsstyrelsen i Stockholms l&auml;ns beslut den 17 augusti 2017 om dispensans&ouml;kan f&ouml;r &aring;tervinningsstation i Tollare naturreservat</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2017-09-13</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-g17.pdf" title="13.9"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Auml;ndring av del av detaljplan 20 (Dp 20) f&ouml;r Mens&auml;ttra 29:1, V&auml;rmd&ouml;v&auml;gen 772, i Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2017-06-28</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-f17.pdf" title="28.6"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande Detaljplan omr&aring;de A Eols udde, Kummeln&auml;s, Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2017-06-16</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-e17.pdf" title="16.6"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver Revidering av &ouml;versiktsplan f&ouml;r Nacka kommun,  H&aring;llbar framtid i Nacka med milj&ouml;- och h&auml;lsokonsekvensbeskrivning.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2017-06-16</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-d17.pdf" title="16.6"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r Solbrinken-Grundet, fastighet Backeb&ouml;l 1:497 m.fl. i Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2017-05-31</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-c17.pdf" title="31.5"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Granskningsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r B&aring;gv&auml;gen och &Aring;broddsv&auml;gen i Kummeln&auml;s, Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2017-03-15</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-b17.pdf" title="15.3"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagande Tollare &AringVS, Boo, Nacka kommun. Utvecklad talan.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2017-02-15</font></td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-a17.pdf" title="15.2"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagande Tollare &AringVS, Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="bottom"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2016</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-l16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r Talluddsv&auml;gen, Bj&ouml;rkn&auml;s 1:52, Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-k16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande Detaljplan Mj&ouml;lkudden - Gustavsviks g&aring;rd Boo Milj&ouml;- och Naturv&auml;nner Naturskyddsf&ouml;reningen Nacka</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-j16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p Detaljplan f&ouml;r Boo G&aring;rds skola och Boovallen, Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-i16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samrdsyttrande p &auml;ndring av del av Detaljplan 66 f&ouml;r fastigheten Bj&ouml;rkns 1.768 p Bj&ouml;rknsplat&aring;n i Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-h16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samrdsyttrande &ouml;ver F&ouml;rslag till bildande av kulturreservatet Baggensst&auml;ket, Boo, Nacka kommun</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-g16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Till ledam&ouml;terna i Natur- och trafikn&auml;mnden. Tnk h&aring;llbart - Bevara skogen i Boo, l&aring;t Skuru &aring;VC vara kvar!</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-f16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver Granskning Detaljplan f&ouml;r del av Hasseludden 1:78 och 1:80, Norges hus, Hamndalsv&auml;gen i Boo, Nacka kommun</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-e16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tnk h&aring;llbart - Bevara skogen i Boo, lt Skuru VC vara kvar! Ins&auml;ndare NVP 5/4-2016</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-d16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&ouml;verklagande Kummelns 1:832, Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-c16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&ouml;verklagande Kummeln&auml;s 1:1168, Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-b16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Detaljplan f&ouml;r Vikingshill och Sommarbo, del Velamsund (omrde C), Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-a16.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Till ledam&ouml;terna i Milj&ouml;- och stadsbyggnadsnmnden i Nacka kommun FULLFLJ PLANERNA  Ls in tomtmarken fr Lnnersta strandpromenad NU!</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2015</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-15g.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande ver samr&aring;d avseende ndrad strckning och tekniskt utfrande av befintliga 70 kV kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms ln.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><a href="r-15f.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver Detaljplan fr del av Hasseludden 1:78 och 1:80, Norges hus, Hamndalsvgen i Boo, Nacka kommun.</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><a href="r-15e.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Till kommunstyrelsens ledam&ouml;ter &ndash; anta inte f&ouml;rs&auml;mrat f&ouml;rslag till Skarpn&auml;s naturreservat.</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><a href="r-15d.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r omr&aring;det kring Dalv&auml;gen - Gustavsviksv&auml;gen i syd&ouml;stra Boo, Nacka kommun.&nbsp;&nbsp; </font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-15c.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver Reviderad granskning/utst&auml;llning (2) Detaljplan f&ouml;r Syd&ouml;stra L&auml;nnersta 2 (Omr&aring;de W) i Boo, Nacka kommun.&nbsp;&nbsp;</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><a href="r-15b.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagan av Mark- och milj&ouml;domstolens delbeslut i &auml;rende nr M 3606-15, &quot;&Ouml;verklagan g&auml;llande anm&auml;lan om milj&ouml;farlig verksamhet, mellanlagring av avfall, tillf&auml;llig &aring;tervinningscentral, Nacka kommun&quot; </font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-15a.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagan g&auml;llande Anm&auml;lan om milj&ouml;farlig verksamhet, mellanlagring av avfall, tillf&auml;llig &aring;tervinningscentral, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-f15.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande ang&aring;ende Detaljplan f&ouml;r Skarpn&auml;s S:3 m.fl., Spr&auml;ngarv&auml;gen 17 i Boo, Nacka kommun. Dnr MSN 2012/146-214.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></a><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong> </p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><p><a href="r-e15.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande ang&aring;ende &Auml;ndring genom till&auml;gg, till stadsplan 356 (f&ouml;r del av Bj&ouml;rkn&auml;s, fastigheterna Bj&ouml;rkn&auml;s 1:147 m.fl.) avseende Bj&ouml;rkn&auml;s 28:1, Bj&ouml;rkn&auml;s torg, i kommundelen Boo, Nacka kommun. Dnr MSN 2013/96-214.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></a><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong> </p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><a href="r-c15.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande ang&aring;ende &Auml;ndring till &rdquo;Detaljplan f&ouml;r fastigheterna L&auml;nnersta 1:970 m.fl. (Pr&auml;stkragens v&auml;g)&rdquo; (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. Dnr MSN 2013/65-214.</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-b15.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p&aring; Program Kil verksamhetsomr&aring;de, Nacka och V&auml;rmd&ouml; kommun.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dnr KFKS 2012/219-214.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></a><strong>&nbsp; </strong></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-avc3.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p&aring; Detaljplan f&ouml;r &Aring;tervinningsstation Rens&auml;ttrav&auml;gen/Kummelv&auml;gen&nbsp; i Boo, Nacka kommun.&nbsp; Dnr KFKS 2014/844-214. </font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-avc2.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p&aring; Detaljplan f&ouml;r &Aring;tervinningsstation V&auml;rmd&ouml;v&auml;gen/Mens&auml;ttrav&auml;gen&nbsp; i Boo, Nacka kommun.&nbsp; Dnr KFKS 2014/842-214.</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-avc1.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p&aring; Detaljplan f&ouml;r &Aring;tervinningsstation lastbilsparkering vid Sarvtr&auml;sk i Boo, Nacka kommun.&nbsp; Dnr KFKS 2014/843-214.</font></a><strong>&nbsp; </strong></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-a15.pdf"><font size="2"><u><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagan av L&auml;nsstyrelsens delbeslut i &Ouml;verklagande ang&aring;ende anm&auml;lan om milj&ouml;farlig verksamhet, mellanlagring av avfall, tillf&auml;llig &aring;tervinningscentral, p&aring; fastigheterna Bo 1:212 och Bo 1:608, Nacka kommun. Dnr 5051-1919-2015.</font></u></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2014</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><a href="r-a14.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">MENS&Auml;TTRA V&Aring;TMARK - vegetationsbeskrivning</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40"><a href="r-b14.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagan av anm&auml;lan om milj&ouml;farlig verksamhet, mellanlagring av avfall, tillf&auml;llig &aring;tervinningscentral, Nacka kommun</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-dalk3.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Till L&auml;nsstyrelsen. &Ouml;verklagan av tidsbegr&auml;nsat bygglov f&ouml;r Boo &aring;tervinningscentral</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-dalk2.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Till ledam&ouml;terna i Milj&ouml;- och Stadsbyggnadsn&auml;mnden. Senarel&auml;gg beslutet om Boo &aring;tervinningscentral</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-dalk1.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver anm&auml;lan enligt 21&nbsp;&sect; f&ouml;rordningen om milj&ouml;farlig verksamhet och h&auml;lsoskydd f&ouml;r Boo &aring;tervinningscentral Dnr M 2014-1069, Nacka kommun</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="fltdal.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">F&auml;ltrapport fr&aring;n bes&ouml;k i omr&aring;det som f&ouml;resl&aring;s bli tillf&auml;llig &aring;tervinningscentral vid Dalkarlsk&auml;rret</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-14.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r B&aring;gv&auml;gen och &Aring;broddsv&auml;gen i Boo, Nacka kommun</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-avc.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver Bygglovsans&ouml;kan f&ouml;r Boo &aring;tervinningscentral</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-14d.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p&aring; F&ouml;rslag till bildande av naturreservat Skarpn&auml;s, Nacka kommun</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-14c.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Remissvar p&aring; bildande av naturreservat Skuruparken, Nacka kommun</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-14b.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p&aring; Program f&ouml;r Orminge centrum i Boo</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-14a.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Remissyttrande ang Cykelplan f&ouml;r Nacka kommun, Cykelplan 2014</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-omrw3.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande ang Revidering av detaljplanen Syd&ouml;stra L&auml;nnersta 2 (Omr&aring;de W)&nbsp; f&ouml;r L&auml;nnersta 1:876 i Boo, Nacka kommun</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2013</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-13h.pdf">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r del av fastigheten Bo 1:608 m fl i Boo/ L&auml;nnersta, verksamhetsomr&aring;de Pr&auml;stkragens v&auml;g, Nacka kommun </a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-13g.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Till Kommunfullm&auml;ktiges ledam&ouml;ter&nbsp;ang&aring;ende naturreservatet Trollsj&ouml;ns</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-trof.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">F&auml;ltrapport Trollsj&ouml;ns naturreservat</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-13f.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p&aring; Nya markf&ouml;rlagda 130 kV ledningar i Nacka kommun med anslutning till Liding&ouml; kommun via sj&ouml;kabel</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-13e.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Granskningsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r L&auml;nnersta 1:148 m fl i Boo, Nacka kommun </font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-13d.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande p&aring; F&ouml;rslag till bildande av naturreservat Trollsj&ouml;n, Nacka kommun.&nbsp;</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-13c.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r Syd&ouml;stra L&auml;nnersta 2 (Omr&aring;de W) i Boo, Nacka kommun.</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-13b.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r L&auml;nnersta 1:148 m fl i Boo, Nacka kommun </font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-13a.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r del av Bo 1:608 m fl i Boo/ L&auml;nnersta, verksamhetsomr&aring;de Pr&auml;stkragens v&auml;g, Nacka kommun </font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2012</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-12c.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagande av Mark- och milj&ouml;domstolens beslut i fr&aring;ga om &ouml;verklagande av detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:16 m fl, Tollare strand &ndash; delplan 2, i Boo, Nacka kommun.</font></font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-12b.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagande av L&auml;nsstyrelsens i Stockholms l&auml;n beslut i fr&aring;ga om &ouml;verklagande av detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:16 m fl, Tollareh&ouml;jden &ndash; delplan 3, i Boo, Nacka kommun.</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-12a.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver &Ouml;versiktsplan f&ouml;r Nacka kommun</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2011</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-11n.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare port,&nbsp;i Boo, Nacka kommun.</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-11m.pdf"><font size="2"><u><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ang Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl byggnader inom naturreservatet</font></u></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-11l.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagande av L&auml;nsstyrelsens i Stockholms l&auml;n beslut i fr&aring;ga om &ouml;verklagande av detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:16 m fl, Tollare strand &ndash; delplan 2, i Boo, Nacka kommun</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-11k.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ang Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl byggnader inom naturreservatet</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-11j.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagande g&auml;llande Detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:16 m.fl. fastigheter, delplan 3 &ndash; Tollareh&ouml;jden, Boo, Nacka kommun, kommunfullm&auml;ktiges beslut den 23 maj 2011</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-11i.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Detaljplan f&ouml;r Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (omr&aring;de C) i Boo, Nacka kommun. Yttrande under utst&auml;llning</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-11h.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver vad Nacka kommun anf&ouml;rt ang&aring;ende v&aring;rt &Ouml;verklagande i fr&aring;ga om detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:16, delplan 2, Tollare strand i Boo, Nacka kommun. L&auml;nsstyrelsens Dnr 4031-11-1217.</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-11g.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Detaljplan f&ouml;r Syd&ouml;stra L&auml;nnersta 2 (Omr&aring;de W) i Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-11f.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Detaljplan f&ouml;r del av Tollare 5:1, delplan 4, Tollare Port i Boo, Nacka kommun.</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-11e.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver Program f&ouml;r Syd&ouml;stra Boo, Nacka kommun</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-11d.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ang Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall mfl byggnader inom naturreservatet</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-11c.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagande av Milj&ouml;- och Stadsbyggnadsn&auml;mndens beslut den 26.1 2011, Nacka kommun, ang&aring;ende Dnr M 2009-0652 Tollare 1:296, Tollare folkh&ouml;gskola.</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-11b.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&Ouml;verklagande av detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:16 m. fl. fastigheter, delplan 2, - Tollare strand </a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-11a.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver &Ouml;versiktsplan f&ouml;r Nacka kommun</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2010</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-k10.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r Bo 1:51 m.fl. delar av Bo och L&auml;nnersta, Boov&auml;gen, Kaptensv&auml;gen, Kaptensstigen m.fl. (omr&aring;de Y och Z), i Boo, Nacka kommun</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-j10.pdf">Beg&auml;ran om <u>R&auml;ttspr&ouml;vning</u> samt <u>Inhibition</u> av Regeringens lagakraftvunna beslut av den 11 november 2010&nbsp; i fr&aring;ga om detaljplan f&ouml;r del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m.fl.</a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-i10.pdf">&Ouml;verklagande av <em>strandskyddsdispens</em> inom <em>Velamsund</em> 1:1, Nacka kommun, Milj&ouml;- och Stadsbyggnadsn&auml;mndens beslut den 10/11 2010. Dnr M 10 &ndash; 615</a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-h10.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver&nbsp; Detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:16 m.fl. fastigheter delplan 3 -&nbsp; Tollareh&ouml;jden - i Boo, Nacka </font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-val85.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Affisch till valet 1985 - ang&aring;ende vall&ouml;ften kring Tollare</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-g10.pdf">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r Vikingshill och Sommarbo, del av Velamsund (omr&aring;de C), Boo, Nacka kommun.</a></font><br> </p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><font size="2"><a href="r-f10.pdf"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r Skarpn&auml;s 2:3 m. fl, Telegrafberget i Boo, Nacka kommun.<br> </font></a></font></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-e10.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver f&ouml;rslag till Kulturmilj&ouml;program 2010</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-d10.pdf">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver f&ouml;rslag till <em>Gr&ouml;n</em>program och <em>Kustprogram 2010</em> </a></font></font></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-c10.pdf">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver&nbsp; Detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:16 m.fl. fastigheter delplan 3 - Tollareh&ouml;jden - Boo, Nacka </a></font></font></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-b10.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r Tollare 2:2 samt del av Tollare 5:1, Tollare&auml;ngen i Boo, Nacka kommun.</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-a10.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:16, delplan 2, Tollare strand i Boo, Nacka kommun.</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-10h.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver detaljplan f&ouml;r Vikingshillsv&auml;gen, Boo, Nacka kommun</font></a><br> </p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-10g.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver detaljplan f&ouml;r syd&ouml;stra Kummeln&auml;s (omr&aring;de G) i Boo, Nacka kommun.</font></a><br> </p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-10f.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver f&ouml;rslag till bildande av kulturreservatet Baggensst&auml;ket </font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-10e.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver detaljplan f&ouml;r p&aring;fartsramp till v&auml;g 222 i Bj&ouml;rkn&auml;s, Boo, Nacka kommun.</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p> <p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-10d.pdf">&Ouml;verklagande i fr&aring;ga om detaljplan f&ouml;r del av Tollare fastigheten Tollare 1:17, delplan 1b Mellanbergsv&auml;gen, Nacka kommun.</a></font></font></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-10c.pdf">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver f&ouml;rslag till detaljplan f&ouml;r Tollare 2:2 samt del av Tollare 5:1, Tollare&auml;ngen i Boo</a></font></font></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-10b.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Yttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:16 m.fl. fastigheter, delplan 2, Tollare strand, i Boo, Nacka kommun.</font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-10a.pdf">&Ouml;verklagande av detaljplan f&ouml;r del av Tollare 1:17 m fl, Mellanbergsv&auml;gen,&nbsp;delplan 1 b, i Boo, beslut den 23/11 2009.</a></font></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2009</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-e09.pdf">Utst&auml;llningsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r del av Velamsund, S&aring;ng</a></font><a href="r-e09.pdf"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">f&aring;gelv&auml;gen m fl v&auml;gar inom Riset (omr&aring;de B) i Boo</font></a></font></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-d09.pdf">Detaljplan f&ouml;r Skarpn&auml;s 2:3 m.fl, Telegrafberget i Boo, Nacka kommun. Yttrande under utst&auml;llning</a></font></font></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-c09.pdf">Yttrande ang&aring;ende utst&auml;llt f&ouml;rslag till detaljplan f&ouml;r del av Backeb&ouml;l och Mens&auml;ttra, Munkk&auml;rrsv&auml;gen (omr&aring;de H), Boo, Nacka kommun</a></font></font></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-b09.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">F&ouml;rslag till bildande av naturreservatet G&auml;rdesudden. Samr&aring;dsyttrande</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-a09.pdf">Detaljplan f&ouml;r S&aring;gsj&ouml;badet, del av Solviksomr&aring;det (omr&aring;de F) i Kummeln&auml;s, Nacka kommun. Synpunkter under utst&auml;llning.</a></font></font></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2008</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-f08.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Inv&auml;ndning/&ouml;verklagande av enkelt planf&ouml;rfarande g&auml;llande detaljplan f&ouml;r del av Tollare</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><a href="r-e08.pdf"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Remissvar ang&aring;ende bildande av naturreservat Tollare</font></a></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="r-d08.pdf">Synpunkter p&aring; utst&auml;lld Detaljplan f&ouml;r del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m.fl., Tollare tr&auml;skv&auml;g &ndash; delplan 1 a, i Boo, Nacka kommun</a></font></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><p><a href="r-c08.pdf"><font size="2"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Synpunkter p&aring; utst&auml;lld Detaljplan f&ouml;r del av Tollare, fastigheten Tollare 1:17 m.fl., Mellanbergsv&auml;gen &ndash; delplan 1 b, i Boo, Nacka kommun</font></font></a></p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top" width="11%">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-b08.pdf">Samr&aring;dsyttrande. Detaljplan f&ouml;r Skarpn&auml;s 2:3 m fl, Telegrafberget i Boo</a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-a08.pdf">Yttrande &ouml;ver detaljplan, del av Tollare (1:17 mfl), Mellanbergsv&auml;gen</a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2007</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-f07.pdf">Yttrande &ouml;ver detaljplan, del av Tollare, Tollare Tr&auml;skv&auml;g</a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"></font></td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-e07.pdf">Yttrande under utst&auml;llning av Detaljplan f&ouml;r del av Kummeln&auml;s, Omr&aring;de F Solviksomr&aring;det</a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-d07.pdf">Yttrande betr&auml;ffande f&ouml;rslag till dagvattenstrategi i Nacka</a> </font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-c07.pdf">Samr&aring;dsyttrande &ouml;ver Detaljplan f&ouml;r Kummeln&auml;s 11:103 (Hedev&auml;gen 6)</a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"></font></td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-b07.pdf">Samrdsyttrande ver Detaljplan fr del av Kummelns, Solviksomrdet (Omrde F), Nacka kommun </a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="bottom"> <div align="left"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-a07.pdf">Naturinventering av f.d. trdgrdstomt inom detaljplaneomrde F, Wiboms tomt</a></font></div></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="40" valign="middle"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="wibbil.gif">----- Bilaga - kartbild till naturinventeringen</a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2006</font></strong></td> <td></td> <td height="40" valign="bottom"></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td height="37" valign="bottom"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-g06.pdf">Brev om skyddsv&auml;rda ekar i Gr&auml;vlingsberg</a> </font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <div align="left"></div> </td> <td>&#149;</td> <td height="40"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-f06.pdf"><br> Yttrande ver bygglovanskningar fr mobiltorn och teknikbodar Velamsund 1:160 samt Mensstra 1:1</a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <div align="left"></div> </td> <td>&#149;</td> <td height="40"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-e06.pdf"><br> Yttrande betrffande detaljplan fr Bo 1:51 delar av Boo och Lnnersta, Boovgen, Kaptensvgen, Kaptensstigen m.fl</a></font></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <div align="left"></div>&nbsp;</td> <td>&#149;</td> <td align="left" valign="top" height="40"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-d06.pdf"><br> Frslag till program fr Telegrafberget i Boo, Nacka kommun. Samrdsyttran</a></font></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <div align="left"></div> </td> <td>&#149;</td> <td height="40"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-c06.pdf"><br> Kommentarer till tgrder fr Sarvtrsk i Orminge</a></font></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <div align="left"></div> </td> <td>&#149;</td> <td height="40"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-b06.pdf"><br> Blivande naturreservat i farozonen! ppet brev till kommunstyrelsen i Nacka</a></font></td> </tr> <tr> <td> <div align="left"></div> </td> <td>&#149;</td> <td height="40"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a href="r-a06.pdf"><br> Yttrande ver frslag till program fr detaljplan Tollare 1:16 m. fl. i Boo</a></font></td> </tr> </table> </div> <p>&nbsp; </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"></font></p> <p>&nbsp;</p> </body> </html>