Verksamhetsberättelse 2003

Styrelsearbetet

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av

Ordförande Kajsa Lemby
Vice ordförande Hasse Kautsky
Sekreterare Bengt-Olov Rydow
Kassör Margaretha Josefson
Ledamot Carl-Cedric Coulianos
Ledamot Gertrud Södergren
Suppleant Ann Stephenson Möller
Suppleant Anna Drakenberg
Suppleant Malena von Huth
Suppleant Staffan Waerndt
Föreningens revisorer har varit Göran Hedström och Lasse Sten.
Valberedning är Kerstin Coulianos och Lars-Gunnar Hamberg.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett flertal protokollförda sammanträden och ett antal informella möten och arbetsmöten samt fortlöpande haft kontakter med kommunen och andra föreningar. Styrelsen har hanterat speciella frågor och besvarat remisser från kommunen avseende

" Detaljplan för Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6. 2003-02-05 "
Samrådsyttrande betr. Detaljplan för del av Hasseludden, Lövberga (Område D) 2003-08-24 "
Detaljplan för del av Lännersta, "Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl." 2003-08-31 "
Synpunkter på Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, Grävlingsberg och söder Grävlingsberg- alternativ A och B. 2003-11-04
Brev till samtliga politiker i Nacka, rubricerat "Vart tog miljöfrågorna vägen?" 2003-12-29

Informationsarbete
Föreningens informationsfolder används i olika sammanhang för informationsspridning.
Styrelsen har strävat efter gratisreklam genom att meddela aktiviteter till Dagens Nyheter, DN På Stan och DN Stockholm, och Svenska Dagbladet, Det Händer.
Föreningens aktiviteter har lagts in i Nacka kommuns evenemangskalender.
Lokalpressen Nacka Värmdö-posten har redovisat nästan alla våra aktiviteter i sina kalendarier.
Föreningen har under året fortsatt prenumerera på handlingar från Boo områdesnämnd för att den vägen få vetskap om förslag och beslut inom vårt verksamhetsområde.
Remissvar, protokoll och övrig dokumentation kan erhållas efter förfrågan hos föreningens sekreterare.
Vissa projekt
Projektet "Små grönområden i Saltsjö-Boo" har slutförts i sin första fas. Plan för fortsatt hantering skall tas fram under 2004.

Föreningen har initierat och deltar i ett samarbetsprojekt mellan miljö- och naturföreningar i Nacka. Samarbetsprojektet startades i samband novemberaktiviteten "Vart tog miljövårdsfrågorna vägen", som följdes upp med brev till politikerna 29 december 2003. Deltagande är Boo Miljö- och Naturvänner, Nacka miljövårdsråd, Saltsjöbadens naturskyddsförening och Nacka Naturskyddsförening.
Medlemmar
Medlemsavgiften har under året varit 20 kronor. Antalet medlemmar är cirka 350. Medlemsregistret innehåller även 13 föreningar samt 5 tidningar, som alla förhoppningsvis medverkar för att sprida information om våra aktiviteter.
Följande medlemsaktiviteter har genomförts:
Röjarfest på Gärdesudden, del 13 med Per Kvarnfors
Eld vid vatten med Kajsa Lemby och Malena von Huth
Naturvård för alla med Elisabet Rosell
Berg och miljö i fara med Bror Svärd
Fyra sjöar på två timmar med Carl-Cedric Coulianos
Fågelvandring med Tomas Ekman och Malena von Huth
Slåtterfest på Gärdesudden med Per Kvarnfors
Nattens djurvärld med Carl-Cedric Coulianos
Svampjakt med Franco Matli
Gissa bajset, familjeutflykt med Kajsa Lemby och Malena von Huth
Röjarfest på Gärdesudden, del 14 med Per Kvarnfors
Vart tog Miljövårdsfrågorna vägen? med Carl-Cedric Coulianos mfl
Strömstarevandring med B-O Rydow
Aktiviteterna har lockat mellan 4 och 45 deltagare.
Övrigt
Föreningen har under året inte gjort några investeringar. Inga arvoden har utbetalats till styrelsen.
 
För styrelsen i Boo miljö- och naturvänner
Bengt-Olov Rydow, sekreterare