Verksamhetsberättelse 2002

Styrelsearbetet

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av
Ordförande Kajsa Lemby
Vice ordförande Hasse Kautsky
Sekreterare Bengt-Olov Rydow
Kassör Margaretha Josefson
Ledamot Carl-Cedric Coulianos
Ledamot Gertrud Södergren
Suppleant Ann Stephenson Möller
Suppleant Anna Drakenberg
Suppleant Anna Sjögren
Suppleant Malena von Huth
Föreningens revisorer har varit Göran Hedström och Lasse Sten.
Valberedning är Kerstin Coulianos och Lars-Gunnar Hamberg.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett flertal protokollförda sammanträden och ett antal informella möten och arbetsmöten samt fortlöpande haft kontakter med kommunen och andra föreningar. Styrelsen har hanterat frågor och besvarat remisser från kommunen avseende
"Detaljplan för Gundersbergsvägen-Prästbergsvägen m.fl. i Boo, Nacka kommun 2002-03-13"
"Detaljplan för Gundersbergsvägen-Prästbergsvägen m.fl. i Boo, Nacka kommun 2002-06-10"
"Detaljplan för Lilla Björknäs etapp 2 i Boo, 2002-07-31"
" Detaljplan del av sydvästra Lännersta 1 B, Strandpromenaden"
"Ändring och införande av områdesbestämmelser, norra och södra Boo"
"Detaljplan för del av Lännersta, Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m fl"
"Detaljplan för del av Kil 1:1 i Boo (Waldorfskolan)"
" Detaljplan för del av Boo, Drabantvägen och Kadettvägen"
" Förslag till naturreservat Abborrträsk"
"Översiktsplan för Nacka kommun 2002, 2002-09-09"

Informationsarbete
Föreningens informationsfolder används i olika sammanhang för informationsspridning.
Styrelsen har strävat efter gratisreklam genom att meddela aktiviteter till Dagens Nyheter, DN På Stan och DN Stockholm, och Svenska Dagbladet, Det Händer. Lokalpressen Nacka Värmdö-posten och Mitt i Nacka har redovisat nästan alla våra aktiviteter i sina kalendarier.
Föreningen har under året fortsatt prenumerera på handlingar från Boo områdesnämnd för att den vägen få vetskap om förslag och beslut inom vårt verksamhetsområde.
Remissvar, protokoll och övrig dokumentation kan erhållas efter förfrågan hos föreningens sekreterare.
Vissa projekt
Det under 2000 påbörjade projektet med inventering av små grönområden i Boo har nu en planerad sluttid till den 30 juni 2003. Av olika skäl har det planerade arbetet med färdigställande av inventeringen inte kunnat genomföras.
Medlemmar
Medlemsavgiften har under året varit 20 kronor. Antalet medlemmar är cirka 350. Medlemsregistret innehåller även 13 föreningar samt 5 tidningar, som alla förhoppningsvis medverkar för att sprida information om våra aktiviteter.

Följande medlemsaktiviteter har genomförts:
"Spår och spårtecken. Mossor och lavar" med Kajsa Lemby
"Mer natur där vi bor" med Per Isaksson från Naturskyddsföreningen
"Kompostering" med Gösta Bengtsson
"Håvning av småkryp" med Kajsa Lemby och Malena von Huth
"Liv och kiv i havet - se vad som döljer sig under ytan" med Hasse Kautsky
"Fågelvandring, annandag pingst" med Tomas Ekman och Malena von Huth
"Botanisk exkursion" med Rickard Sundin
"Slåtterfest på Gärdesudden" med Per Kvarnfors
"Abborrträsk - vårt nästa naturreservat" med Carl-Cedric Coulianos
"Träden i bebyggelsen - deras betydelse för miljön" med Carl-Cedric Coulianos
"Popkornsfyrverkeri, tekokning på vilda barr och frön" med Malena von Huth och Kajsa Lemby
"Röjarfest på Gärdesudden, del 12" med Per Kvarnfors
"Sjöarna i Boo - hur mår dom?" med Birgitta Held-Paulie
"Strömstarevandring" med Bengt-Olov Rydow
Aktiviteterna har lockat mellan 8 och 40 medlemmar.
Övrigt
Föreningen har under året inte gjort några investeringar. Inga arvoden har utbetalats till styrelsen.
För styrelsen i Boo miljö- och naturvänner
Bengt-Olov Rydow, sekreterare