Verksamhetsberättelse 2000

Styrelsearbetet

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av

Ordförande Carl-Cedric Coulianos
Vice ordförande Malena von Huth
Sekreterare Bengt-Olov Rydow
Kassör Margaretha Josefsson
Ledamot Kajsa Lemby
Ledamot Hasse Kautsky
Suppleant Gertrud Södergren
Suppleant Anna Drakenberg
Suppleant Ann Stephenson Möller
Suppleant Lars Johan Klockars

Föreningens revisorer har varit Göran Hedström och Lasse Sten.
Valberedning är Kerstin Coulianos och Lars-Gunnar Hamberg.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden och ett antal informella möten och arbetsmöten samt fortlöpande haft kontakter med kommunen och andra föreningar. Styrelsen har hanterat frågor och besvarat remisser från kommunen avseende
· Aborrvägen, avseende nya avstyckningar och byggplaner
· Program för revidering av översiktsplanen för NACKA
· Förslag till ny avfallsplan för Nacka kommun
och utan att ha fått förfrågan anfört synpunkter på tillståndsgivning för byggande av en mobiltelefonmast på kalhygget i Ramsmora samt påbörjat
· en aktivitet med rubriken "Inventering av små grönområden i Boo"
· aktivitetsgrupp för att bevaka golfklubbens planer för utbyggnad vid Mörby gärde
· planeringsarbete för fortsatt inventering av "Skyddsvärda träd"

Informationsarbete

Styrelsen har under året annonserat sin verksamhet på kommunens hemsida under adress www.nacka.se/miljo/boo/bmnv_aktuellt.htm Föreningens informationsfolder, avsedd att användas i olika marknadsförande sammanhang, finns även den på kommunens hemsida under adress www.nacka.se/miljo/boo/bmnv.htm

Styrelsen har strävat efter gratisreklam genom att meddela aktiviteter till Dagens Nyheter, DN På Stan och DN Stockholm, och Svenska Dagbladet, Det Händer.
Lokalpressen Nacka Värmdö-posten och Mitt i Nacka har redovisat nästan alla våra aktiviteter i sina kalendarier.

Föreningen har under året prenumererat på handlingar från Boo områdesnämnd för att den vägen få vetskap om förslag och beslut inom vårt verksamhetsområde.

Remissvar, protokoll och övrig dokumentation kan erhållas efter förfrågan hos föreningens sekreterare.

Medlemmar

Medlemsavgiften har under året varit 20 kronor. Antalet medlemmar är 345 stycken namngivna, fördelat på 288 unika adresser. Medlemsregistret innehåller även 13 föreningar samt 5 tidningar, som alla medverkar för att sprida information om våra aktiviteter.

Följande medlemsaktiviteter har genomförts under året

"Spår och spårtecken" med Carl-Cedric Coulianos
"Träd i helbild och närbild" med Ingmar Holmåsen
"Röjarfest del 8" på Gärdesudden med Carl-Cedric Coulianos
"Vandring i Skarpnäs blivande naturreservat" med Carl-Cedric Coulianos
"Utflykt för barn och vuxna" med Kajsa Lemby
"Träd och djurliv" med Carl-Cedric Coulianos
"Naturstig" vid Boo Hembygdsgård med Carl-Cedric Coulianos
"Slåtter" på Gärdesudden med Bengt-Olov Rydow
"Vilda växter, som mat och medicin" med Stefan Källman
"Kan man dricka sån't" med Anna Drakenberg och Malena von Huth
"Svamputflykt" med Franco Matli
"Forntida matlagning" med Annika Wiberg
"Röjarfest del 9" på Gärdesudden med Carl-Cedric Coulianos
"Strömstarevandring" med Bengt-Olov Rydow

Samt har under två veckor arrangerats en utställning på biblioteket i Orminge av vanliga giftiga växter, som förekommer i Boo.
Aktiviteterna har lockat mellan 5 och 30 medlemmar.

Övrigt
Föreningen har under året inte gjort några investeringar.
Inga arvoden har utbetalats till styrelsen.
 
För styrelsen i Boo miljö- och naturvänner
Bengt-Olov Rydow, Sekreterare